Uitgesproken Ank: Tijdelijke computerstoring levert slechts een tijdelijke overmachtsituatie

Wijn pakket

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een bestelling die niet geleverd is vanwege een computerstoring.

De consument

Ik heb wijn besteld, maar die bestelling is niet geleverd vanwege een computerstoring. Ik heb de ondernemer gevraagd om alsnog te leveren. Daar is hij niet toe bereid. De levering kon volgens hem niet doorgaan wegens overmacht. Ik vind echter dat een computerstoring de ondernemer niet ontslaat van de verplichtingen uit de overeenkomst.

De ondernemer

We hebben duidelijk aan de consument aangegeven dat er sprake is geweest van een computerstoring, waardoor niet op de oorspronkelijk overeengekomen dag geleverd kon worden. We hebben de consument meegedeeld dat hetgeen hij besteld had niet alsnog geleverd kon worden en dat hij opnieuw moest bestellen De aanbieding waarop hij had gereageerd was echter verstreken, waardoor hij een hogere prijs moest betalen. We kunnen nog wel een kleine korting aanbieden.

De commissie

Er is een koopovereenkomst tot stand gekomen, waarbij de ondernemer zich verbonden heeft wijn te leveren tegen de overeengekomen prijs. Hoewel de computerstoring tijdelijk was, zag de ondernemer geen mogelijkheid na het oplossen van de storing alle bestellingen alsnog uit te voeren. Naar het oordeel van de commissie kan een ondernemer door een computerstoring zodanig getroffen worden, dat de tussen een ondernemer en afnemers gesloten overeenkomsten niet nagekomen kunnen worden. Maar een tijdelijke computerstoring levert slechts een tijdelijke overmachtsituatie voor een ondernemer op. Na herstel van de storing gelden de gesloten overeenkomsten weer die een ondernemer en een afnemer hebben gesloten. De consument heeft daarom op goede gronden aan de ondernemer gevraagd de overeenkomst alsnog na te komen. De klacht is gegrond.

Mijn oordeel

De commissie heeft er begrip voor dat de ondernemer ervan uitgaat dat consumenten zich na enige tijd al voorzien hebben van bestelde levensmiddelen. Een consument zou echter wel in de gelegenheid moeten zijn om desgewenst alsnog het bestelde geleverd te krijgen. Er is immers een onherroepelijke overeenkomst tot stand gekomen. Een consument hoeft daarom geen genoegen te nemen met het opnieuw moeten bestellen met verlies van het aanvankelijk genoten voordeel, zelfs niet met een korting van € 10,-. Dit is een heldere uitspraak!

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbank!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases