13 december 2011

Toelichting cookiewet: cookies ook met browser te accepteren

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. De nieuwe cookieregels laten (in principe) ruimte voor het accepteren van cookies via browsers. Daarbij worden cookies op zich niet gezien als een persoonsgegeven. Dat geeft Minister Verhagen aan in een Memorie van Antwoord aan de Senaat. Thuiswinkel.org is tevreden met deze toelichting.

Het belang van de toelichting is dat de Minister in feite aangeeft hoe de wet in de toekomst moet worden uitgelegd. Na een eerste beoordeling van de Memorie van Antwoord zijn dit de belangrijkste punten op een rij:

  • Toestemming voor het plaatsen van cookies kan in principe gewoon worden verkregen via browsersettings. Wel geeft de minister aan dat de huidige generatie browsers hiervoor onvoldoende zijn uitgerust. Hier ligt nog werk te doen in de Europese context.
  • Verzwaarde of ondubbelzinnige toestemming is nodig als de cookie persoonsgegevens bevat of beoogt te verwerken. Belangrijk is te weten dat deze verplichting al bestond binnen de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Het plaatsen van een cookie wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn. Het is aan degene die tracking cookies plaatst of leest om aan te tonen of dat er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Hiertoe blijft ruimte omdat de wetgever geen nadere invulling heeft willen geven aan het begrip ‘persoonsgegeven’. Met zoveel woorden geeft de Minister aan dat het artikel 11.7a en amendementen niet als strengere regel dan de Europese Richtlijn moet worden uitgelegd.
  • Het begrip ‘persoonsgegeven’ uit de Wbp wordt dus niet nader ingevuld. In de visie van Thuiswinkel.org lijkt hierdoor ruimte te blijven bestaan voor bijvoorbeeld klantherkenning.


Download de volledige Memorie van Antwoord.