Datahandel blijft focusgebied privacywaakhond

privacy

Eerder dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens haar jaarverslag 2019. Hierin legt de AP verantwoording af over haar taken en de belangrijkste resultaten uit 2019. Ook wordt vooruitgeblikt naar de werkzaamheden en uitdagingen voor 2020. Thuiswinkel.org-business partner DMCC licht er een paar voor je uit.

Van voorlichting naar handhaving

2018 was het jaar van de voorlichting om zoveel mogelijk organisaties te stimuleren de (toen nog) nieuwe privacywet na te leven. Deze ‘coulanceperiode’ was in 2019 voorbij. De AP is in 2019 in totaal 110 onderzoeken gestart. Aanleidingen voor het starten van die onderzoeken waren onder andere het niet (tijdig) melden van een datalek of het geen gehoor geven aan een inzageverzoek.

Naast corrigerende maatregelen (lasten onder dwangsom en berispingen) heeft de AP in 2019 vier boetes opgelegd. Zo kreeg de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB), uiteindelijk in 2020, een boete van € 525.000,- vanwege het verkopen van persoonsgegevens van leden aan sponsoren. De sponsoren benaderden de leden vervolgens telefonisch of per post met commerciële aanbiedingen. De AP is van mening dat de KNLTB hiervoor onvoldoende gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen grondslag. De KNLTB heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit. Een andere boete betrof de slechte beveiliging van patiëntendossiers door het HagaZiekenhuis en de overige twee boetes zijn nog niet openbaar gemaakt.

Datahandel & direct marketing

Datahandel was in 2019 al een belangrijk aandachtsgebied van de AP. Kijk maar naar de boete voor de KNLTB en het feit dat de KvK in juli 2019 stopte met de verkoop van het Adressenbestand Online na kritiek van de AP hierop. De verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders door de KvK voldeed namelijk niet aan de privacyregels.

De focus op datahandel blijft. In het visiedocument dat de AP eerder al publiceerde, staat dat haar aandacht in 2020-2023 in het bijzonder uitgaat naar: toezicht op doorverkoop data, internet of things, profilering en behaviorial advertising. We leven in een digitale samenleving waarin steeds meer data worden vastgelegd, maar dit heeft vaak ook ongeoorloofde datahandel tot gevolg.

(Online) privacy leeft!

Privacy leeft! Niet alleen bij de AP, maar ook steeds meer bij bedrijven en consumenten. In 2019 zijn er 27.000 ernstige datalekken bij de AP gemeld. Dit is een stijging  van 29% ten opzichte van 2018. Ook ontving de AP in 2019 28.000 klachten. Een deel van die klachten betrof het ongenoegen van websitebezoekers over het niet kunnen bezoeken van een website na het weigeren van tracking-cookies. De AP heeft de betrokken organisaties aangeschreven en voorzien van een normuitleg.

Eind 2019 deed de AP onderzoek naar de wijze waarop websites toestemming vragen voor tracking-cookies. Van de 175 websites die zij had gecontroleerd, ging dit bij bijna de helft verkeerd. Die websites hebben een waarschuwing gekregen. Het gebruik van cookies en cookiewalls ligt onder een vergrootglas bij de AP en ook dit blijft de komende periode nog zo.

DMCC doet Online Compliance Checks en helpt organisaties met het compliant inrichten van websites en adviseert over het gebruik van cookies.

Meer informatie?

Mocht je vragen hebben over dit artikel of meer informatie willen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Arjen van Eeuwen van DMCC (). Daarnaast staat ons juridische team natuurlijk ook altijd voor je klaar ().