Richtlijn ACM uitgelegd: Onduidelijke informatie over gegevensbescherming

Bril data

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’ de grenzen vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Een van de onderwerpen in de leidraad is de communicatie over gegevensbescherming. In dit artikel leggen we de richtlijn uit.

Data over consumenten zijn geld waard voor bedrijven. Als bedrijf verzamel en onderzoek je deze data over (het gedrag van) consumenten. Zo leer je het gedrag van consumenten steeds beter begrijpen en voorspellen. Bedrijven kunnen die kennis gebruiken om aanbiedingen op consumenten af te stemmen en om consumenten te bewegen tot het nemen van beslissingen over transacties die ze zonder de beïnvloeding niet zouden hebben genomen. De consument moet producten ook kunnen vergelijken op het gebruik van (persoons)gegevens en op basis hiervan een geïnformeerde keuze kunnen maken over hoe een bedrijf deze gegevens gebruikt en verwerkt.

Wat mag wel? Wat mag niet?

Bied je een product aan en maak je daarbij gebruik van (persoons)gegevens? Dan beschouwt de ACM dit als essentiële informatie van een product. Dat betekent dat het een misleidende omissie is als je informatie over het gebruik van die gegevens weglaat, te laat meldt of verstopt in algemene voorwaarden. Ook handel je misleidend als je de consument hierover onjuist informeert. Onder de informatie die het bedrijf op basis van de wet oneerlijke handelspraktijken moet geven, valt in ieder geval de informatie die hij op grond van de AVG moet verstrekken.

Het betekent ook dat je de consument duidelijk moet maken wat er met zijn (persoons)gegevens gebeurt. Voor de consument moet duidelijk zijn dat het bedrijf zijn (persoons)gegevens commercieel gebruikt. Wanneer een bedrijf persoonsgegevens verwerkt, is naast het consumentenrecht de AVG op de in deze leidraad beschreven situatie van toepassing.

Meer weten over de richtlijn? Lees hier alle artikelen

Voldoe aan de wettelijke eisen koop op afstand  

Wil je zeker weten dat je voldoet aan je rechten en plichten als verkoper, sluit je dan aan bij Thuiswinkel.org. Onafhankelijke juristen checken of je voldoet aan de wettelijk eisen. Ben je door de certificering heen, dan voldoe je aan de geldende wet- en regelgeving. Heb je daarna nog vragen, bijvoorbeeld over de eisen van deze richtlijn, dan staan onze juristen Ank van Heeringen en Vincent Romviel (gratis) voor je klaar via

Meer informatie over het lidmaatschap