Uitgesproken Ank: Consument dient mankement binnen bekwame tijd te melden

Laptop

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een mankement aan een product die niet binnen bekwame tijd is gemeld.

De consument

Op 16 juni 2017 kocht ik een laptop. De ventilator was vanaf het moment van aankoop niet goed. Het scherm is later gebroken. Ik wil alleen de ventilator laten repareren. De verkoper weigert deelreparaties. Ik heb dit apparaat gekocht als “tweede kans”. Het kan dus heel goed mogelijk zijn dat de vorige gebruiker de laptop heeft laten vallen en dat daardoor de ventilator kapot was bij ontvangst. Ik heb recht op wettelijke garantie en eis een nieuwe ventilator.

De ondernemer

Wij weigeren inderdaad de laptop gedeeltelijk te repareren, omdat de kans bestaat dat er bij gedeeltelijke reparatie meer / andere schade zal ontstaan aan het beeldscherm en dat dit dan alsnog moet worden vervangen. Het is immers niet duidelijk welke interne schade er is ontstaan door het gebarsten scherm.

De deskundige

Er zijn twee mogelijkheden voor het stuk gaan: langdurig gebruik of door val- of stootschade. De consument geeft aan dat de ventilatorklacht direct bij aankoop al aanwezig was. De klacht is echter pas bij het bijna verstrijken van de garantietermijn samen met de schermbreuk gemeld. Het is niet meer vast te stellen wanneer de ventilator stuk is gegaan. Het lijkt mij aannemelijk dat er sprake is van val- of stootschade.

De commissie

De laptop is geleverd in juni 2017. De klacht is voor het eerst gemeld in juni 2019, nagenoeg twee jaar na de levering. Wij zijn van mening dat deze klacht veel eerder gemeld had moeten worden nu de consument stelt dat dit al bij levering het geval was. De consument kan nu geen beroep meer doen op dat het geleverde apparaat niet aan de overeenkomst beantwoordt. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

De consument stelt dat bij levering het apparaat niet voldeed aan de eisen die hij daaraan mag stellen. In de wet is echter heel duidelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop de kennisgeving hierover binnen bekwame tijd na de ontdekking moet gebeuren. De bekwame tijd die wordt bedoeld is binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking. Dat is al een zeer ruime klachttermijn, die duidelijk overschreden is.

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbank!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases