Uitgesproken Ank: Consument goed voorlichten over uitpakken product als er kans op schade of letsel bestaat

Aanrechtblad

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over schade of letsel bij het uitpakken van een product. 

De consument

Ik ben onvoldoende geïnformeerd over de wijze waarop ik de door mij gekochte kookplaat moest uitpakken. Toen ik het op de voorgeschreven wijze had uitgepakt, was het leed al geschied en de ondergrond beschadigd. Er staken in het midden twee door de bodem gedraaide scherpe schroeven uit aan de onderzijde. Daardoor is schade ontstaan aan het aanrechtblad van € 683,65. Ik wil deze schade vergoed hebben.

De ondernemer

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gestelde schade. De consument is voldoende over de wijze van uitpakken en installeren van de kookplaat geïnformeerd door de afbeeldingen op de verpakking en de handleiding van de kookplaat. De klacht is ongegrond.

De deskundige

De commissie laat een deskundige ter plekke onderzoek doen. Uit het rapport van deze deskundige: de krassen zijn ontstaan doordat de kookplaat uit de verpakking is gehaald en deze is neergelegd of verschoven. Hierdoor is de schade ontstaan. Er waren nog geen rubberpootjes onder de kookplaat gemonteerd. Deze zaten wel in verpakking. De klacht betreft hier een onduidelijke handleiding bij aankoop.

De krassen zitten onder de vrijstaande kookplaat en zijn na het neerzetten van de kookplaat niet zichtbaar. Echter, het blad zou vervangen moeten worden wanneer de consument zijn woning verlaat. Het gaat namelijk om een huurhuis van de woningbouw.

De commissie

De commissie buigt zich over het feit of de consument nadrukkelijk is gewaarschuwd om bij het uitpakken schade of letsel te voorkomen. Mede gezien de ter zitting getoonde verpakkingsdoos en het deskundigenrapport met foto’s oordeelt de commissie dat hier een dergelijke waarschuwing had moeten worden gegeven welke is uitgebleven. Deze tekortkoming verplicht de ondernemer om de ontstane schade te vergoeden. De klacht is gegrond.

Mijn oordeel

De rubberpootjes zaten in de verpakking. Om deze te kunnen monteren kon de consument niets anders dan deze uitpakken met alle gevolgen van dien. Duidelijk wordt uit deze uitspraak dat er een verdergaande informatieverplichting kan rusten op de verkoper om mogelijke schade en letsel te voorkomen. In die gevallen mag er dus niet zondermeer van uitgegaan worden dat een tekst op een verpakkingsdoos volstaat.

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbank!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases