4 maart 2020

Herziene Code Telemarketing in werking getreden op 1 maart

Beeld van telemarketeer

De herziene Code Telemarketing is officieel goedgekeurd door de Stichting Reclamecode (SRC). Dat betekent dat de veranderingen in de Code vanaf 1 maart 2020 voor alle organisaties in Nederland gelden.

De Code Telemarketing is herzien om consumentenirritatie bij telemarketing te voorkomen en zo het kanaal toekomstbestendig te maken. De herzieningen zorgen ervoor dat het voor zowel bedrijven als consumenten duidelijk is wanneer en op welke wijze iemand gebeld mag worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat:

  • je mag alleen bellen met een herkenbaar nummer;
  • ook intermediairs onder de code vallen;
  • het recht van verzet  vereenvoudigd wordt (inkorting IVR-tekst);
  • na afloop van een lopende overeenkomst, donateurschap of laatste afname van een product een maximumtermijn van drie jaar (vanaf 1 juni 2020) gaat gelden waarbinnen telemarketinggesprekken zijn toegestaan. Als een bedrijf daarvan wil afwijken, moet dit aantoonbaar schriftelijk worden onderbouwd. De onderbouwing zal worden getoetst door een onafhankelijke commissie.

Meer informatie hierover vind je op de website van de DDMA en SRC

Voldoe aan de wettelijke eisen koop op afstand  

Wil je zeker weten dat je voldoet aan je rechten en plichten als verkoper, sluit je dan aan bij Thuiswinkel.org. Onafhankelijke juristen checken of je voldoet aan de wettelijk eisen. Ben je door de certificering heen, dan voldoe je aan de geldende wet- en regelgeving. Heb je daarna nog vragen, bijvoorbeeld over de eisen van deze richtlijn, dan staan onze juristen Ank van Heeringen en Vincent Romviel (gratis) voor je klaar via

Meer informatie over het lidmaatschap