Uitgesproken Ank: Kantelen vaatwasser niet zonder risico

keuken

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over het kantelen van een vaatwasser.

De consument

Ik heb ter bescherming van mijn vloer de vaatwasser van viltvoetjes voorzien. Om dit mogelijk te maken heb ik deze moeten kantelen. Daardoor is lekkage ontstaan. Het verwarming- en zeolietsysteem zijn kapot. De schade bedraagt € 730,-, plus € 99,- onderzoekskosten. In de handleiding is niets te vinden met betrekking tot de risico’s bij het kantelen van het apparaat. Ook de telefonische servicedesk weet niets van ontstane problemen na het kantelen. Ik vind het vreemd dat hiervoor nergens wordt gewaarschuwd, helemaal als het zeolietsysteem zo kwetsbaar is als nu blijkt. Ik wil een vervangende machine of de schade vergoed krijgen.

De ondernemer

Het defect is veroorzaakt door een fout van de consument. De schade is ontstaan door zijn eigen schuld en moet dan ook voor zijn eigen rekening blijven. Het is een feit van algemene bekendheid dat vaatwassers niet gekanteld moeten worden vanwege het water dat zich hier nog in bevindt.

De commissie

De vaatwasser is in 2016 door de consument zelf geïnstalleerd. De originele verpakking met de instructies had hij uiteraard niet meer. Wel heeft de consument de handleiding van de machine geraadpleegd. Dat hij heeft gekeken onder de kopjes ‘Installatie’ en ‘Demontage’ is, gezien hetgeen hij wilde doen, niet onbegrijpelijk. Daar wordt niet gewaarschuwd dat kantelen uit den boze is. Kantelen komt wel voor onder het kopje ‘Installatie’, namelijk door aan te geven dat de machine gefixeerd moet worden zodat deze niet kan gaan kantelen. De noodzaak om de machine rechtop te houden wordt slechts genoemd onder het kopje ‘Transport’, iets wat de consument niet van plan was. Er wordt geen melding gemaakt van het risico op de schade zoals die feitelijk aan het apparaat van de consument is opgetreden. De klacht is gegrond.

Mijn oordeel

De commissie is mede tot dit oordeel gekomen, omdat de consument heeft uitgelegd dat hij de handleiding heeft geraadpleegd én ook op internet heeft opgezocht hoe hij het aanbrengen van viltjes moest aanpakken. Daar werd wel gesteld dat er wat water uit zou kunnen lopen. Dat leek hem geen probleem, want een beetje water had hij wel kunnen opdweilen. Voor de hoogte van de schade heeft de commissie aansluiting gezocht bij de gemiddelde economische levensduur die een vaatwasser heeft.

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbank!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases