Goed verzekerd de piekperiode in

Nationale Nederlanden

De drukste periode van het jaar komt er weer aan. De feestdagen bepalen voor sommige branches zelfs of een jaar wel of niet succesvol is. Een gemiddelde webshop draait in november 24% extra omzet en in december zelfs 36% ten opzichte van de gemiddelde maand. Een schade in deze periode is dan ook extra vervelend. Stel je eens voor dat je niet kunt leveren door bijvoorbeeld water- of brandschade. Dat wil je natuurlijk niet. Wees daarom alert op een aantal zaken rondom je verzekeringen.

1. Verzekerd bedrag voor je voorraad

Extra omzet betekent extra voorraad. Die voorraad heb je misschien verzekerd met een goederenverzekering en op je polis staat dan het verzekerde bedrag voor de goederen. Dit is de maximale uitkering bij schade. Daarom is het belangrijk om te weten of dit bedrag overeenkomt met de werkelijke waarde van je goederen. Check ook of de verzekeraar uitgaat van de gemiddelde voorraad of dat je piekvoorraden aan hen moet doorgeven.

2. Garantie tegen onderverzekering bij wisselende voorraad

Is je verzekerde bedrag te laag? Dan kan een verzekeraar bij schade een lager bedrag uitkeren dan de werkelijke schade. Dit gebeurt ook bij kleine schades. Is het verzekerde bedrag bijvoorbeeld 30% te laag? Dan krijg je bij een schade van € 1.000,- slechts € 700,- uitgekeerd. Bij een wisselende voorraad kan het dus verstandig zijn om een verzekering te kiezen met garantie tegen onderverzekering. Dan krijg je namelijk wel de werkelijk schade uitgekeerd, ook als de verzekerde som te laag blijkt. Zorg er echter wel voor dat dit bedrag zo dicht mogelijk bij je actuele voorraad ligt. Grote wijzigingen in je voorraad moet je sowieso blijven doorgeven, ook als je garantie tegen onderverzekering hebt.

3. Voorraad op andere locaties

Bewaar je (een deel van) je voorraad tijdens de feestdagen op een andere locatie? Ga er dan niet zomaar van uit dat dit is meeverzekerd op je goederenverzekering. De spelregels rondom tijdelijke of permanente opslag op andere locaties verschillen namelijk per verzekeraar.

4. Verzeker niet alleen je voorraad, maar ook je (bruto)winst

Met een goederenverzekering is de inkoopwaarde van de voorraad verzekerd. Dit betekent dat je bij een eventuele schade een vergoeding krijgt om de voorraad opnieuw in te kopen. Maar een beschadigde voorraad kun je natuurlijk niet meer verkopen, waardoor je in die periode dus ook inkomsten mist. Dit is niet meeverzekerd op een goederenverzekering, maar kun je apart regelen met een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering vergoedt het verschil tussen de brutowinst als je bedrijf (gedeeltelijk) stilligt en de brutowinst onder normale omstandigheden. Je brutowinst is de omzet minus de variabele kosten (zoals inkoop). Ook bij deze verzekering is het goed om te kijken naar het verzekerde bedrag en of je garantie tegen onderverzekering hebt.

Meer informatie of advies?

Wil je bovenstaande zaken goed regelen? Nationale-Nederlanden heeft een verzekeringspakket speciaal voor webshops. Kijk op www.nn.nl/webwinkels. Neem voor advies over de verzekeringen contact op met een verzekeringsadviseur.