7 oktober 2019

Cybersecurity op de werkvloer

Samenvatting van het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019

cyber secturity tekst gebroken

In opdracht van Omnicom Public Relations Group heeft Motivaction International B.V. voor het derde jaar op rij onderzoek uitgevoerd voor de Alert Online-campagne naar het bewustzijn van cybergevaren en het online gedrag van de Nederlandse (beroeps-)bevolking. Dit jaar is voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan cybersecurity op de werkvloer: worden daar afspraken over gemaakt, hoe gaan medewerkers en leidinggevenden daarmee om en lukt het bedrijven en organisaties om die afspraken te borgen?

Medewerkers naar eigen zeggen meer compliant dan leidinggevenden

De meeste werknemers geven aan dat bij hun organisatie of bedrijf inderdaad sprake is van afspraken over hoe zij zich veilig kunnen gedragen online. Meestal zijn dat afspraken over het gebruik van websites en e-mail en het veilig versturen van bestanden. Leidinggevenden hebben daarnaast relatief vaak afspraken over het gebruik van sociale media op het werk. Een kwart van de medewerkers geeft aan niet op de hoogte te zijn of er bij hun werkgever sprake is van dergelijke afspraken.

Als die afspraken er zijn, dan houdt een meerderheid zich er ook aan. Die compliance ligt hoger onder medewerkers dan onder leidinggevenden. Medewerkers hebben eveneens vaker begrip voor de maatregelen en vinden het vaker gemakkelijk om zich er aan te houden dan leidinggevenden. Ook voelen zij zich meer verantwoordelijk voor hun eigen online gedrag. Ze zien leidinggevenden relatief minder als een goed voorbeeld op dit vlak. Vergeleken met leidinggevenden zijn medewerkers wel minder geneigd collega’s er op aan te spreken als ze zien dat die de afspraken overtreden. Ondanks de verschillen tussen medewerkers en leidinggevenden, heeft ook een meerderheid van de leidinggevenden wel een positieve, begripvolle houding over de werkafspraken over online veilig gedrag.

Eén op de vijf werkgevers monitort (vrijwel) nooit of medewerkers zich houden aan de afspraken over online veilig gedrag

Of er ook gemonitord wordt in hoeverre werknemers zich aan de gemaakte afspraken houden, verschilt sterk. Bij drie op de tien werkgevers meten ze dat structureel, bij ruim een kwart incidenteel en bij een vijfde (vrijwel) nooit. Zes op de tien leidinggevenden ervaren belemmeringen bij het borgen van de afspraken. Meestal gaat het dan om een gebrek aan prioriteit ervoor, en communicatie erover.

Een aanzienlijk deel van de leidinggevenden vindt dat de gevolgen bij overtreding van afspraken over online veilig gedrag verregaand mogen zijn. Driekwart is van mening dat sancties gerechtvaardigd zijn, en 44% vindt dat je werknemers moet kunnen ontslaan als een medewerker zich niet aan de afspraken houdt.

Meer weten over het onderzoek?

Download het rapport Bekijk de infographic