Uitgesproken Ank: Onderzoek door verkoper – binnen redelijke termijn én zonder overlast

Autobanden

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over onderzoek uitgevoerd door de verkoper. 

De consument

Ik heb in 2018 winterbanden gekocht en ook betaald voor montage. De geleverde banden veroorzaakten na montage echter trillingsproblemen aan mijn auto. Ik heb een onafhankelijk oordeel gevraagd aan twee partijen en die gaven aan dat in ieder geval twee banden niet deugdelijk waren. Het trillen kon niet worden verholpen door enkel balanceren. De verkoper was bereid om de banden te laten onderzoeken, waarvoor zes tot acht weken nodig waren. Daarmee zou de winterperiode waarin ik de banden wilden gebruiken al bijna verstreken zijn. In overleg met de fabrikant heb ik een andere oplossing gevonden: de twee banden zijn vervangen en daarmee is het probleem opgelost. De kosten die ik hiervoor heb moeten maken, wil ik vergoed hebben.

De ondernemer

Eind november 2018 is het trillen door balanceren verholpen door onze montagepartner. In december is de consument – zonder vooroverleg – naar een ander bandenbedrijf gegaan waar de banden opnieuw zijn gebalanceerd. Wij hebben deze kosten vergoed. In januari 2019 gaf de consument aan dat er nog steeds sprake was van trillingen. Wij hebben aangegeven de banden te willen laten onderzoeken, maar daar wilde de consument niet aan meewerken. Volgens ons zijn er deugdelijke banden geleverd.

De commissie

De fabrikant heeft na controle kosteloos twee banden vervangen. Daarmee staat vast dat de eerder geleverde banden niet in orde waren en een gebrek vertoonden. Artikel 7:21 uit het Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende als er sprake is van een gebrekkig product: “De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen”. Naar het oordeel van de commissie was hetgeen de ondernemer aan de consument heeft aangeboden niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast. De klacht is gegrond en de verkoper dient de gemaakte onkosten te vergoeden.

Mijn oordeel

De kosten die de consument heeft moeten maken, waren een rechtstreeks gevolg van het geleverde gebrekkige product. Het klopt dat de verkoper een onderzoek mogelijk moet maken als een consument stelt dat er sprake is van een ondeugdelijk product. Dat volgt uit Art.7:21 lid 1 BW. Maar dus wel binnen een redelijke termijn én zonder ernstige overlast voor de consument. Kortom: het dient binnen de perken te blijven en dat kun je van zes tot acht weken zonder autobanden niet stellen.

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbank!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases