Hogere rolcontainers mogelijk oplossing voor nog efficiënter transport

illustratie vrachtwagen met dozen

De e-commercesector zet voortdurend stappen om producten zo duurzaam mogelijk bij de klant te bezorgen. Webwinkels en vervoerders hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verpakkingsdichtheid in ladingdragers en vervoersmiddelen verder omhoog te brengen. Wanneer er meer pakketten in één rolcontainer en in één vervoersmiddel passen, zijn er uiteindelijk minder vervoersmiddelen nodig en daarmee gaat de CO2-uitstoot per thuisbezorgd product omlaag. Uit het onderzoek blijkt dat er veel winst valt te behalen in het gebruik van hogere rolcontainers.

Transporteren en sorteren

Verpakte producten worden meestal in rolcontainers getransporteerd. Rolcontainers kunnen gemakkelijk en snel verplaatst worden, wat snel lossen en laden van vrachtwagens eenvoudig maakt. Sorteermedewerkers blijken de rolcontainers goed te vullen, ondanks dat zij bij het vullen van de rolcontainers afhankelijk zijn van de volgorde waarin de pakketten van de band af komen en  daardoor geen prioriteit kunnen geven aan pakjes met een bepaalde vorm of grootte. De verpakkingsdichtheid van een gemiddelde rolcontainer is 74%. Bij een simulatie met stapelen door een computer, waarbij pakketten zo ingepast konden worden dat de ruimte zo optimaal mogelijk benut werd, pasten er maar maximaal 10% meer pakketten in dezelfde rolcontainer.

Het gebruik van rolcontainers heeft diverse voordelen. Ze houden de pakketten met een bepaalde bestemming bij elkaar tijdens het vervoer, ze kunnen snel geladen en gelost worden en de inhoud wordt beschermd. De huidige rolcontainers zijn niet zwaar, ze zijn stabiel en de medewerkers hoeven de pakketten niet (te) hoog te tillen. Het is ook gemakkelijk dat ze door reguliere deuren passen en dat ze flexibel te gebruiken zijn, ook voor kleinere webwinkels.

Laden in de vrachtwagens

De rolcontainers worden vervolgens in vrachtwagens geladen. Het overgrote deel van de vrachtwagens gaat volledig gevuld de weg op. Op basis van bodemplaatsen is de vulgraad boven de 90%. De huidige rolcontainers zijn wel veel lager dan de laadbak van de vrachtwagen. Daardoor blijft de ruimte boven de rolcontainers onbenut.

Een oplossing zou een dubbeldeks vrachtauto kunnen zijn. Het kost echter veel tijd om zo’n truck te laden en te lossen, omdat de bovenste laag altijd met de laadklep geladen en gelost moet worden. Ook is het een grote investering voor bedrijven. Vervanging van de rolcontainer door een ander systeem blijkt weinig op te leveren, omdat er bij een stapelsysteem ook altijd extra lucht zal voorkomen.

In sommige gevallen zou het toepassen van ‘loose loading’ een oplossing kunnen zijn, waarbij alle pakketten los in een vrachtwagen worden gestapeld. Dan kan de vrachtwagen vrijwel volledig gevuld worden. Kanttekening daarbij is dat laden en lossen extra tijd met zich mee brengt. Er moet een extra sorteerslag plaatsvinden in de logistieke keten, en er moet een andere oplossing komen voor het interne transport. Om de vrachtwagen snel te laden en te lossen met losse pakketten zijn er al wat oplossingen ontwikkeld, maar die vragen flinke investeringen.

Een andere maat rolcontainer zou uitkomst bieden om de vrachtwagen beter te vullen. Een simulatie laat zien dat met een hogere rolcontainer 15-30% meer lading meegenomen kan worden, afhankelijk van de hoogte van de rolcontainer. Bij vervanging van rolcontainers moet wel rekening worden gehouden met werkbaarheid, wet- en regelgeving en andere aspecten van het dagelijks gebruik.

Bestelbussen

In het laatste stuk van de keten, de bezorging van het pakket bij de klant met een bestelbus, is met een hogere vullingsgraad weinig te winnen. In het algemeen speelt daar de tijd een rol, een chauffeur kan niet meer pakketten afleveren in de tijd die hij ervoor heeft. Met andere woorden, een vollere bus betekent niet dat hij meer kan afleveren.

Het beter vullen van de vrachtauto, via loose loading of rolcontainers is de meest interessante uitdaging voor een vervolgonderzoek. De grootste uitdaging is dat één wijziging of investering vaak consequenties heeft voor de hele keten. Om één of meer goede alternatieven te vinden zal een vervolgonderzoek worden uitgevoerd waarin de verschillende mogelijkheden zullen worden bekeken en gesimuleerd.
Webwinkels werken op vele manieren aan efficiënter verpakken, zie deel 1 van dit tweeluik. De combinatie van maatregelen kan aanzienlijke besparingen opleveren in de CO2-uitstoot per bestelling.

 

Goed gevuld is Bewust Bezorgd

Hoe kan er nog slimmer verpakt en vervoerd worden? Thuiswinkel.org heeft samen met de Topsector Logistiek en Districon onderzoek gedaan naar deze vraag. Er is gekeken naar verpakkingsdichtheid in de keten: van verpakkingen en rolcontainers, tot de vulling van vrachtwagens en bestelauto’s. Hoe hoger de verpakkingsdichtheid, hoe meer pakketten mee kunnen in een vrachtwagen, hoe lager de CO2-uitstoot per thuisbezorgd product.
Samen met Partners for Innovation is een steekproef gedaan naar e-commerceverpakkingen.

In deel 1 van het tweeluik over dit onderzoek lees je over verpakkingsdichtheid in de verzendverpakking. In dit lees je over verpakkingsdichtheid in rolcontainers en de vullingsgraad van vervoersmiddelen.