Uitnodiging: ontbijtsessie inzameling oude elektrische apparaten

Lampje

Wat kunnen webwinkels doen om te voldoen aan de verplichting om 65% van de elektronica die op de markt wordt gebracht in te zamelen voor recycling? Denk hierover mee tijdens een lekker ontbijt op 19 juni.

Nederland heeft vanuit Europa de verplichting om 65% van alle elektronica die op de markt wordt gezet in te zamelen voor recycling in 2019. Momenteel wordt dit inzamelingspercentage niet behaald. Veel kleine apparaten verdwijnen nog in de prullenbak, gaan naar opkopers of blijven liggen bij huishoudens op zolder.

Op het moment dat de inzameldoelstelling niet wordt gehaald, zal de overheid hier mogelijk actie op ondernemen. Het is daarom van belang dat we als sector laten zien wat we doen en op welke wijze we ons nog meer inzetten voor een hoger inzamelpercentage.

Consument verleiden

De inzameling van oude elektronica is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector. Iedere ketenpartij moet hierin zijn steentje bijdragen, waaronder ook de retail. Webwinkels hebben de verplichting zelf te zorgen voor de inname van elektrische en elektronische apparaten. Daarbij kunnen retailers consumenten verleiden om zoveel mogelijk oude elektronica in te leveren.

Momenteel zijn er diverse mogelijkheden in de markt gezet die het voor consumenten gemakkelijker moeten maken om oude elektronica in te leveren. De retail heeft geïnvesteerd in inleverbakken, en online worden grote apparaten in de meeste gevallen goed ingezameld. Daarnaast bieden webwinkels de consument een mogelijkheid om het oude apparaat mee te nemen of op te sturen, maar dit laatste leidt niet tot grote aantallen oude apparaten die retour komen. 

Vanuit de overheid zal in oktober, in de week van de inzameling, een grote consumentencampagne worden opgezet om consumenten bewust te maken van de noodzaak van inzameling. Dit kan leiden tot meer consumentenvragen om producten terug te geven. Graag ziet de overheid vanuit de (online) retail meer acties die de consument bewust maken om oude apparaten in te zamelen.

Ontbijtsessie bijwonen?

Thuiswinkel.org organiseert op 19 juni om 8:30u bij Van der Valk in Vianen een ontbijtsessie met de verschillende stakeholders (retailbedrijven, inzamelaars, overheid, vervoerders) om met elkaar te bepalen hoe we consumenten beter kunnen betrekken bij de inzameling van oude apparaten. Dit doen wij in samenwerking met de Raad Nederlandse Detailhandel en Techniek Nederland.
Wil je hierbij aanwezig zijn? Je bent van harte welkom! Meld je aan bij Margreeth Pape,