Vraagt jouw leverancier je om de prijs te verhogen?

draaitelefoon aan muur

Verbiedt jouw leverancier je om bepaalde producten online te verkopen? Krijgt een fysieke winkel een uitgebreider assortiment te zien dan jij als webwinkelier? Of eist jouw leverancier dat je de prijs van je producten verhoogt? Dan handelt de leverancier waarschijnlijk in strijd met de mededingingswet. Dit soort prijsafspraken zijn namelijk verboden omdat ze de concurrentie beperken.

Gelukkig heeft de ACM onlangs aangekondigd strenger te gaan controleren op verboden afspraken. Om dat te kunnen handhaven, zijn meldingen en bewijs van dit soort verboden afspraken van cruciaal belang. Op dit moment is de ACM daarom hard op zoek naar verhalen (liefst onderbouwd met feiten, e-mails, tekstberichtjes, voicemails et cetera) van retailers over dit soort verboden afspraken.

Wij willen onze leden die geconfronteerd worden met verboden prijsafspraken of selectieve distributie stimuleren om dit te melden bij Thuiswinkel.org of de ACM. Alleen door dit soort misstanden te melden en bewijs te verzamelen kan er actie worden ondernomen. Hierdoor kunnen we de oneerlijke concurrentie tussen de fysieke en online retailers tegengaan

Krijg jij te maken met verboden prijsafspraken of andere concurrentiebeperkende maatregelen van je leverancier? Probeer bewijs te verzamelen en meld dit bij de van Thuiswinkel.org of de ACM. Doorgeven kan ook anoniem.