Dezelfde regels en adequate handhaving essentieel in Europa

Vincent Romviel met het woord blog in de rechterbenedenhoek

Webshops ervaren vaak nog steeds veel problemen bij grensoverschrijdende verkoopactiviteiten. Bij een uitbreiding naar het buitenland of levering aan consumenten uit een ander land kan de webshop worden geconfronteerd met onverwachte regelgeving en aanzienlijke kosten die daaruit volgen. Denk hierbij aan een striktere interpretatie van de regelgeving in Duitsland, een verpakkingsbijdrage die in ieder land afzonderlijk moet worden gedaan of een afwijkende nationale wetgeving met betrekking tot reclame.

Samenwerking en harmonisatie van regelgeving binnen Europa op het gebied van e-commerce en privacy is voor de sector, voor ambitieuze cross-border ondernemers en voor internationale ondernemingen daarom van groot belang. Er zijn de afgelopen jaren ook zeker grote stappen gezet om ervoor te zorgen dat er één gezamenlijke e-commercemarkt is. Een goed voorbeeld hiervan is de Europese consumentenrichtlijn (2011/83/EU).

Meer over de Europese Parlementsverkiezingen

Europese vlagDe Europese Verkiezingen en de richting die de EU hierna opgaat, zijn van groot belang voor de Europese (en daarmee Nederlandse) e-commercesector. Daarom komen er deze periode relevante blogs en artikelen over de belangrijkste thema's op onze website te staan. Je vindt deze op onze speciale pagina over de Europese Parlementsverkiezingen.

In de praktijk zien we echter ook nog te veel ingewikkelde en overbodige wetgeving die juist voor minder harmonisatie zorgt. Zo zijn er nog talloze ingewikkelde wetten (die ook voor mij bijzonder moeilijk te begrijpen zijn) en handhaven toezichthouders per lidstaat op andere regels en  onderwerpen. De EU zou daarom in mijn ogen veel meer middelen moeten wijden aan eenzelfde beleid in de lidstaten en aan adequate handhaving, alvorens nieuwe problemen aan te pakken.

Dreiging van buitenaf

Naast het belang van een goed functionerende interne markt binnen Europa is het voor webshops van belang dat ook ondernemingen buiten de EU zich houden aan onze wetten. Webshops uit China of de Verenigde Staten houden zich nu slechts in zeer beperkte mate aan de wetgeving rondom bijvoorbeeld consumentenbescherming, productveiligheid, milieuwetgeving, privacy en e-mailwetgeving. Het kan niet de bedoeling zijn van de Europese (of nationale) wetgeving dat onze concurrentiepositie in de wereld op het spel wordt gezet. De EU (en ook Nederland) moet er dus voor zorgen dat de wetgeving ook geldt voor webshops en platformen buiten de EU, en dat deze fatsoenlijk te handhaven is.

Bij Thuiswinkel.org proberen wij deze boodschap via Ecommerce Europe (de Europese koepelorganisatie waar wij lid van zijn) over te brengen bij de EU. Daarnaast behartigen wij de belangen van kleine webshops, mkb’ers en grote ondernemingen in Brussel en Den Haag. Ecommerce Europe is op deze manier de stem van de Europese digital commerce-sector en laat zo de beleidsbepalers weten wat er speelt bij Europese webshops. De input van onze leden (bijvoorbeeld via persoonlijk contact of onze commissie Consumentenrecht & Privacy) is hierbij cruciaal.

Verkiezingen

Op 23 mei mogen we onze stem weer uitbrengen op Europese parlementsleden en ook op het gebied van recht en privacy staat hierbij veel op het spel. Met deze parlementsleden zit Ecommerce Europe in het wetgevingsproces namelijk frequent om de tafel om bovenstaande boodschappen over te brengen en soms zelfs om op detailniveau wetten te bespreken. Europa is belangrijk (en de verkiezingen dus ook), want samen kunnen we hard werken aan een goed functionerende digitale interne markt met een geharmoniseerde wetgeving, zodat de Europese (en dus Nederlandse) e-commercesector verder kunnen groeien.

Auteur: Vincent Romviel

Vincent RomvielVincent Romviel () is jurist en werkzaam bij Thuiswinkel.org. Hij is gespecialiseerd in consumentenrecht en e-commerce. Hij houdt zich binnen Thuiswinkel.org bezig met bemiddeling tussen leden en consumenten over klachten, adviseren van leden over hun rechtspositie, misbruik van logo en algemene voorwaarden van Thuiswinkel en het tegengaan van malafide websites.