8 mei 2019

Welke innovatiekansen biedt privacy?

Wiel met 7 gekleurde blokken, en een wit blok in het midden. Middelste blok staat "Respect 4U" met de klok mee staat in de gekleurde blokken: "Responsible", "Empowering", "Secure", "Pro-active", "Ethical", "Costs & Benefits", "Transparent".

Al ruim voor de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is privacy een hot topic binnen de e-commercesector. Ondanks verschillende verplichtingen waar webwinkeliers onder deze wet aan moeten voldoen, biedt privacy echter ook genoeg kansen en mogelijkheden. Ben je benieuwd welke dat zijn en wil je zelf ook meedenken op dit gebied. Meld je dan nu aan voor het actieprogramma Privacy als Innovatiekans, waar Thuiswinkel.org als partner aan is verbonden.

Ontdekken van innovatiekansen met de ‘en-en’-benadering  

EZK, ECP en het PI.lab/TNO staan gezamenlijk aan de basis van het actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’. Dit programma bepleit de ‘en-en’-benadering: én innovatieve op de persoon gerichte diensten én een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. In de afgelopen maanden heeft het programma een serie workshops gehouden. Tijdens deze workshops hebben de deelnemende organisaties met elkaar ontdekt hoe die ‘en-en’-benadering voor hen concreet te maken is en wat er echt nodig is om de stap naar een concrete nieuwe dienst te zetten. Op de website van DDMA vind je een indruk van hoe de deelnemers de workshops hebben ervaren. 

Community of Practitioners 

De tweede stap in het programma is de oprichting van een Community of Practitioners. In deze CoP brengen we organisaties uit verschillende sectoren bij elkaar om van elkaar te leren, kennis te delen, best practices met elkaar uit te wisselen en elkaar te enthousiasmeren en inspireren. CoP’s vervullen een cruciale rol bij het borgen van kennis, omdat praktijk en kennis niet van elkaar te scheiden zijn. We leren immers door te doen.
De eerste CoP-bijeenkomst vindt plaats op 21 mei 2019 in Den Haag (15.00 - 17.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst worden de workshopresultaten en -ervaringen gedeeld. 
Welke benadering hebben we gebruikt om innovatiekansen op het gebied van privacy te identificeren? Hoe kan het RESPECT4U-kader ondersteunen bij een verantwoorde omgang met persoonsgegevens? Hoe kun je tot een privacypropositie komen? Wat heeft een individuele deelnemer geleerd? 
Daarnaast dagen we de deelnemers uit om zelf te onderzoeken hoe zij tot privacyvriendelijke nieuwe diensten te komen. We gebruiken daar het door PI/lab/TNO ontwikkelde RESPECT4U-kader voor. 

Betrokken organisaties

Het PI.lab/TNO verzorgt de inhoud van de CoP-bijeenkomsten. ECP organiseert de bijeenkomsten en werkt nauw met het PI.lab/TNO samen in het programma. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt financiële ondersteuning. De branchevereniging voor data-driven marketing (DDMA), belangenvereniging Thuiswinkel.org en Nederland ICT werken graag mee om dit initiatief tot een succes te maken. 

Informatie

Verdere informatie over het actieprogramma Privacy als Innovatiekans, de workshops en de Community of Practitioners-bijeenkomsten is te vinden op www.privacy-platform.nl.
Als je nadere vragen hebt, kun je contact opnemen met Esther Mieremet (ECP, +31 (0)6 20 96 88 79, ). Voor inhoudelijke vragen over het actieprogramma kun je contact opnemen met Sophie Emmert (TNO, +31 (0)6 52 80 36 44, )

Praktische informatie

De eerste CoP-bijeenkomst binnen het actieprogramma Privacy als Innovatiekans vindt plaats op 21 mei 2019
Tijd:  het programma start om 15.00 uur en naar verwachting is het om 17.00 uur afgelopen.
Locatie: Evenementencentrum Bleyenberg, Grote Markt 10, Den Haag.
Aansluitend is er een netwerkborrel waarvoor we je van harte uitnodigen. Deelname aan de CoP-bijeenkomsten is kosteloos.  Je kunt je hier inschrijven.

Programma

14.45 - 15.00 Ontvangst
15.00 - 15.10 Welkom en introductie Actieprogramma Privacy als Innovatiekans
15.10 - 15.25 Warming up: Hoe staan u en uw organisatie tegenover privacy?
15.25 - 15.45 Privacy: De ‘én-én’-benadering en het RESPECT4U-kader
15.45 - 16.30 RESPECT4U-gesprekstafels: Hoe realiseer ik én innovatie én privacy?
16.30 - 16.45 Ervaringen workshopdeelnemer
16.45 - 17.00 Afsluiting
17.00 - … Netwerkborrel

Privacystatement

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over uw deelname aan de workshops, om u informatie over de workshops te verschaffen en om met u te communiceren over zaken die de workshops betreffen.

Uw gegevens worden opgeslagen in een door TNO beveiligde omgeving.

U hebt te allen tijde het recht om inzage in uw gegevens te krijgen, deze gegevens te (laten) wijzigen en ze te laten verwijderen als ze niet meer relevant zijn voor het doel van de verwerking zelf, of als u uit andere overwegingen uw gegevens wilt laten verwijderen. TNO treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Het TNO-privacybeleid is integraal op deze verwerking van toepassing.