E-commercesector wil nieuwe ambitie voor digitale interne markt

Eind mei 2019 mogen de Europeanen weer naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europese Parlement. Deze verkiezingen komen op een moment van grote onzeker- en verdeeldheid over de Europese Unie. Zaken als de Brexit en de groei van euroscepticisme doen namelijk afbreuk aan de Europese eenheid die essentieel is om als Europa om te kunnen gaan met belangrijke uitdagingen die vooral vanuit de Verenigde Staten en Azië op ons afkomen, zoals de innovatiewedloop en technologische vooruitgang.

Om Europese bedrijven een eerlijke kans te geven in deze geglobaliseerde wereld en te kunnen laten wedijveren met concurrenten van buiten de EU, moet er een echt geharmoniseerde markt komen met gunstige voorwaarden waarbinnen de Europese digital commerce kan bloeien.

De Commissie-Juncker heeft in het begin van zijn mandaat het ambitieuze plan opgepakt om een Europese digitale interne markt op te zetten. Ondanks de vorderingen die de afgelopen vier jaar zijn gemaakt, moet er nog steeds veel gebeuren om een dergelijke markt echt te realiseren. Bedrijven, werknemers en consumenten binnen de EU zouden hier goed van kunnen profiteren, aangezien een sterke Europese markt zowel het concurrentievermogen ten opzichte van de rest van de wereld als het keuzeaanbod voor Europese consumenten flink zal laten stijgen.

Nieuw parlement, nieuwe visie

“De beleidsbepalers van de EU moeten een nieuwe ambitie voor de digitale interne markt formuleren, waarmee we die kunnen versterken en beter kunnen harmoniseren”, vertelt Marlene ten Ham, secretaris-generaal van Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is. “Ze moeten met deze nieuwe verkiezingen gebruikmaken van de mogelijkheid om een sterke politieke visie op te bouwen rondom digital commerce. We hebben namelijk behoefte aan een Europese Unie die binnen en buiten de EU eerlijke concurrentie en kansen nastreeft en die ervoor zorgt dat Europese webwinkeliers kunnen groeien. Hierbij denken wij onder andere aan het ontwikkelen van eenvoudigere en toekomstbestendige wet- en regelgeving, het verder ontwikkelen van het innoverend vermogen en nieuwe technologieën en het creëren van een veiligere digitale omgeving voor consumenten en bedrijven. Deze nieuwe visie moet worden gebaseerd op een open dialoog met alle stakeholders en alle vertegenwoordigers binnen de e-commercesector moeten hieraan willen bijdragen.”

Tien adviezen

Bekijk hier de video die Ecommerce Europe heeft gemaakt en waarin zij hun belangrijkste adviezen om de Europese digital commerce-sector naar het volgende niveau te tillen.