26 april 2019

Ben jij klaar voor de informatieplicht energiebesparende maatregelen?

animatie met een winkel, kantoor en bedrijfshal

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Behalve een besparingsplicht geldt er nu ook een informatieplicht. Bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen.

De energiebesparingsplicht en informatieplicht gelden voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. Met het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing op de website van RVO kun je bepalen of de plicht voor jou geldt en welke maatregelen je op hoofdlijnen kunt nemen.

De Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het isoleren en ventileren van gebouwen, het aanpassen van verlichtings- en stookinstallaties of het beperken van het energieverbruik van koel- en vriescellen. De bedoeling van de informatieplicht is om energiebesparing te versnellen. Zo krijgt de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten de genomen maatregelen in het eLoket van RVO gemeld zijn. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht en de informatieplicht. In principe is de gemeente waarbinnen je bedrijf gevestigd is verantwoordelijk, maar zij kan deze handhavings- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren. Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Wanneer je niet hebt gerapporteerd in het eLoket, kan dat financiële gevolgen hebben in de vorm van een dwangsom.

Meer weten?

Ellen van LangeWil je meer weten over de besparingsplicht en informatieplicht of andere onderwerpen over duurzaamheid? Neem dan contact op Ellen de Lange, beleidsadviseur duurzaamheid bij Thuiswinkel.org ().