1 maart 2019

Politie krijgt meer bevoegdheden bij malafide webshops

wethamer met tekst cybercrime

Vandaag is de wet Computercriminaliteit III in werking getreden. Daarmee krijgen justitie en politie nieuwe bevoegdheden om cybercrime aan te pakken. Doel van deze wetgeving is het opsporen en de vervolging van cybercrime makkelijker te maken voor justitie en politie. Malafide verkopers die spullen te koop aanbieden maar niet leveren, kunnen daardoor makkelijker strafrechtelijk worden vervolgd.

Vervolging van malafide personen was hiervoor lastiger, omdat verkoop van goederen op internet zonder ze te leveren niet zonder meer leidden tot een veroordeling voor oplichting. In de nieuwe richtlijn zijn de strafeisen voor oplichting via internet opgenomen. Slachtoffers hebben nu het voordeel dat zij via een strafproces een schadevergoeding aan kunnen vragen.

“Dit is mooi nieuws voor de e-commercebranche en bevordert het vertrouwen in online kopen”, geeft Vincent Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org aan. “Helaas hebben we in deze markt te maken met malafide webshops. Wij doen er alles aan om ze samen met de politie zo snel mogelijk offline te krijgen, maar konden niks doen voor de gedupeerden. Het is mooi dat zij met de nieuwe wetgeving sterker staan.”

Wat doet Thuiswinkel.org tegen oplichters?

Thuiswinkel.org krijgt regelmatig klachten binnen over malafide webshops. Als het echt om een malafide website gaat, een website die bestellingen niet levert, schrijven wij de hoster en registrant van de website aan. Dit zorgt er vaak voor dat de website offline wordt gehaald, maar helaas lukt dit niet altijd. Dat komt doordat de hostingpartijen vaak in het buitenland zitten, zoals in Panama of China. We sturen iedere malafide partij door naar onze samenwerkingspartijen Landelijk meldpunt internetoplichting van de politie en de ACM. 

Op deze manier wordt de hoster door meerdere partijen aangeschreven en wordt de kans dat de website offline wordt gehaald groter. Uiteraard informeren wij consumenten ook door een waarschuwing op onze website te plaatsen en deze te verspreiden via social media. Hierdoor zien consumenten snel dat het om een malafide website gaat als zij de website in een zoekmachine invoeren.

Wat is er anders onder de nieuwe wet?

Justitie en politie hebben vanaf nu de mogelijkheid tot:

  • het op afstand binnendringen van geautomatiseerde werken, zoals computer, server en smartphone;

  • het plaatsen van software voor de opsporing van ernstige vormen van cybercrime;

  • het op afstand doorzoeken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn;

  • het op afstand ontoegankelijk maken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn.

Voordat de politie systemen mag binnendringen moet er eerst toestemming van de rechter-commissaris zijn op verzoek van de officier van justitie.

Wat doen wij voor jou?

Ook bij Thuiswinkel.org werken we er hard aan om oplichting te voorkomen.