28 februari 2019

Misleiden webwinkels consumenten met adviesprijzen?

wethamer

De Consumentenbond geeft op basis van een steekproef aan dat ‘grote webwinkels klanten misleiden via een foutieve adviesprijs.’ Onder andere drie leden van Thuiswinkel.org zouden veel hogere adviesprijzen melden dan de officiële adviesprijzen van fabrikanten. Jurist Ank van Heeringen reageert op het onderzoek.

Was Thuiswinkel.org op de hoogte van deze ‘misleiding’?

“Nee, wij waren hiervan niet op de hoogte. Consumenten kunnen klachten over webwinkels bij ons indienen, maar dergelijke klachten hebben wij nooit ontvangen. We nemen het onderzoek van de Consumentenbond uiterst serieus en gaan daarom met onze leden én de Consumentenbond in gesprek. Onze leden weten dat zij, niet alleen vanwege hun lidmaatschap, maar vooral vanwege het Nederlands recht, transparante en eerlijke prijzen op hun website moeten melden.”

Ank merkt daarbij op dat zij niet weet hoe het onderzoek plaats heeft gevonden en dat het belangrijk is dat er hoor en wederhoor plaatsvindt bij de leden én de Consumentenbond. “In 2018 is een soortgelijk onderzoek gedaan, waaruit bleek de onderzochte winkels de regels overtraden door zogenoemde ‘van-prijzen’ te tonen, die in werkelijkheid adviesprijzen waren. Dat mag ook niet. Na gesprekken bleek echter dat de werkelijke uitkomst een stuk genuanceerder lag.”

“Ook dit keer geven de bewuste leden aan dat het berust op een misverstand en dat er een verschil is tussen fabrieksprijzen en dealerlistprijzen, waardoor er onduidelijkheid is ontstaan. Die onduidelijkheid zijn de leden zelf nog aan het uitzoeken. Ik ga in ieder geval met ze in gesprek om uit te zoeken waar het misverstand ligt en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

Houdt Thuiswinkel.org wel toezicht?

“Ja, wij houden via onze jaarlijkse hercertificering heel goed toezicht bij onze leden. Daarbij controleren we ook streng op wet- en regelgeving. Steekproeven zoals de Consumentenbond doet, doen wij niet bij onze leden, maar we ondernemen wel actief actie wanneer consumenten klachten over webwinkels bij ons indienen. Wanneer wij misstanden signaleren, gaan we direct met onze leden in gesprek. Daarnaast informeren wij onze leden actief over geldende wet- en regelgeving en geven we ze juridische uitleg als dat nodig is.”