20 februari 2019

Checklist: ben jij klaar voor de Brexit?

Brexit met op de achtergrond een klok

Zonder overgangsperiode of definitieve regeling is de Brexit vanaf 30 maart een feit en moet Verenigd Koninkrijk behandeld gaan worden als land buiten de EU. Dit heeft consequenties voor iedereen die goederen of diensten aan het VK levert, er vandaan ontvangt of goederen via het VK vervoert. Met deze checklist kun je zien of jij klaar bent voor de Brexit.

Voor 30 maart 2019 moeten alle betrokken bedrijven zich voorbereiden, de nodige besluiten nemen, en de vereiste administratieve maatregelen nemen om verstoringen te voorkomen. De Europese Commissie heeft deze handige checklist ontwikkelt waarmee je kunt zien welke praktische stappen je zo snel mogelijk moet nemen om voorbereid te zijn.

Handel jij met het VK of vervoer je goederen via het VK? Check dan de volgende punten:

 • Registreer je bedrijf bij de douaneautoriteit in jouw land om handel te kunnen drijven met landen buiten de EU.
 • Ga na of je bedrijf er klaar voor is om handel te kunnen blijven met of via het VK en of je beschikt over de benodigde:
  • menselijke capaciteit (personeel met verstand van douanezaken);
  • technische capaciteit (ict- en andere systemen); en
  • douanevergunningen voor bijvoorbeeld bijzondere douaneregelingen (opslag, verwerking van goederen of plaatsen van goederen onder de regeling "bijzondere bestemming").
 • Vraag de douaneautoriteit in jouw land welke douanevereenvoudigingen en -faciliteiten er voor je bedrijf zijn, bijvoorbeeld:
  • Vereenvoudigingen voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling;
  • Doorlopende zekerheidstellingen, met verlagingen of ontheffingen;
  • Vereenvoudigingen van de regelingen voor douanevervoer.
 • Overweeg om de status van geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) aan te vragen bij de douaneautoriteit in jouw land.
 • Registreer je in een van de overige 27 EU-lidstaten als je je hebt geregistreerd voor het mini-éénloketsysteem van de btw in het VK.
 • Als je in 2018 btw hebt betaald in het VK, dien je verzoeken voor de teruggaaf van btw dan ruim vóór 29 maart 2019 in, zodat ze voor die datum kunnen worden verwerkt.
 • Neem contact op met je zakenpartners (leveranciers, tussenpersonen, vervoerders, enz.) omdat de Brexit ook gevolgen kan hebben voor je toeleveringsketen.
 • Bekijk de pagina met e-learningmodules over douane en belastingen om te zien of je personeel extra opleidingen kan gebruiken.

Meer technische informatie vind je op de website van de Europese Commissie met nota's over de brexit-voorbereidingen, over een reeks onderwerpen, waaronder douane en belastingen.

Wat houdt de Brexit nog meer in?

Onder andere dat:

 • Douaneformaliteiten van toepassing zullen zijn, aangiften moeten worden ingediend en douaneautoriteiten zekerheden kunnen verlangen voor mogelijke en bestaande douaneschulden;
 • Douanerechten zullen moeten worden betaald op goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, zonder preferenties;
 • Er verboden of beperkingen kunnen gelden voor bepaalde goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, waardoor invoer- of uitvoervergunningen nodig kunnen zijn;
 • De door het Verenigd Koninkrijk afgegeven invoer- en uitvoervergunningen niet langer geldig zullen zijn in de EU (alleen in de overgebleven EU-lidstaten: de EU27);
 • De door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor douanevereenvoudigingen of -procedures, zoals douane-entrepot, niet langer geldig zullen zijn in de EU (EU27);
 • De door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) niet langer geldig zullen zijn in de EU (EU27);
 • EU-lidstaten btw in rekening kunnen brengen voor de invoer van goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen; de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk van btw zal worden vrijgesteld;
 • De regels voor de aangifte en betaling van btw (voor leveringen van diensten zoals elektronische diensten) en voor grensoverschrijdende btw-teruggaaf zullen veranderen;
 • Voor het overbrengen van goederen naar het Verenigd Koninkrijk een uitvoeraangifte nodig zal zijn; voor het overbrengen van accijnsgoederen naar het VK mogelijk een elektronisch administratief document (e-AD) nodig zal zijn;
 • Voor accijnsgoederen die worden overgebracht van het Verenigd Koninkrijk naar de EU (EU27), eerst de douaneformaliteiten moeten worden afgehandeld voordat een overbrenging in het kader van het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS) kan starten.

Bron: deze informatie komt van de Europese Commissie

Hulp nodig bij in de voorbereidingen?

VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid bieden ondernemers praktische tips om (ondanks alle onzekerheid) aan de gang te gaan met hun Brexit-voorbereiding.

Lees meer over de Brexit