4 februari 2019

Thuiswinkel.org: Nieuwe richtlijnen zorgen nog niet voor open e-commercemarkt

Wetboeken en hamer

De onderhandelaars van de Europese Raad en het Europese Parlement hebben onlangs overeenstemming bereikt over de invulling van twee belangrijke richtlijnen binnen de e-commercesector: voor de verkoop van tastbare goederen en voor de verstrekking van digitale inhoud. Hoewel er in dit akkoord goede dingen staan vastgelegd, is Thuiswinkel.org toch niet helemaal tevreden over de uitkomst.

Waar gaat het precies over?

De betreffende richtlijnen zijn van groot belang voor de Europese e-commercemarkt. Hierin worden regels en voorschriften vastgelegd die gelden voor bedrijven die (on- of offline) producten verkopen of die digitale inhoud aanbieden aan consumenten.

Wat is er afgesproken?

Binnen de twee richtlijnen (die vanaf 2021 geïmplementeerd moeten zijn) zijn onder andere de volgende afspraken vastgelegd: 

 • Richtlijn verkoop van tastbare goederen
  • Ingebouwde software valt onder de regels voor tastbare goederen.
  • De wettelijke garantie is twee jaar maar lidstaten mogen afwijken en een langere termijn handhaven of introduceren.
  • De termijn voor omkering van de bewijslast als het product niet voldoet, wordt één jaar vanaf levering. Lidstaten mogen echter een termijn van twee jaar handhaven of introduceren.
  • Naast de wettelijke garantie voor producten die niet voldoen, introduceert de Richtlijn ook een duurzaamheidsgarantie voor consumenten.
  • De verkoper heeft regres op voorschakel indien hij door de consument wordt aangesproken als het product niet voldoet. De lidstaten bepalen zelf de regels wie in de schakel waarvoor aangesproken kan worden.
 • Richtlijn verstrekking van digitale inhoud     
  • Onder het bereik van de richtlijn valt alleen ‘pure’ digitale inhoud zoals het streamen en/of downloaden van films, audio, games en programma’s.
  • De consument heeft recht op reparatie of vervanging van digitale inhoud die niet naar behoren werkt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan hij de koopsom terugvorderen.
  • De verkoper is minimaal twee jaar aansprakelijk voor digitale inhoud die niet voldoet, al mogen de lidstaten een langere termijn bepalen.
  • Langetermijncontracten (zoals abonnementen) vallen niet onder deze richtlijn.
  • De verkoper heeft regres op voorschakel indien hij door de consument wordt aangesproken omdat de digitale inhoud niet voldoet. De lidstaten bepalen zelf de regels wie in de schakel waarvoor aangesproken kan worden.

Een en ander onder het voorbehoud van de definitieve tekst die momenteel nog niet bekend is.

Hoe denkt Thuiswinkel.org hierover?

Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is, is aan de ene kant blij dat er binnen de Europese Unie geharmoniseerde en op elkaar afgestemde regels komen voor de verkoop van tastbare goederen en digitale inhoud aan consumenten en dat daarbij geen verschil wordt gemaakt tussen offline en online. Aan de andere kant is het spijtig dat de twee richtlijnen niet voorzien in volledige harmonisatie van de Europese markt. Hierdoor blijft het verkopen aan consumenten in andere landen lastig omdat de lidstaten op belangrijke gebieden, zoals de wettelijke garantietermijn, de termijn voor omkering van bewijslast en het regres op de voorschakel, de richtlijnen nog mogen aanpassen of afwijkende en verschillende bepalingen mogen blijven hanteren.

 Daarnaast is Thuiswinkel.org niet blij met de verlenging van de termijn voor omkering van de bewijslast. “Dit is voor Nederlandse webshops een verdubbeling van de termijn, aangezien deze nu zes maanden bedraagt”, vertelt Vincent Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org. “Wij vinden deze verlenging niet terecht aangezien consumenten nu tot een jaar na levering terug kunnen komen met een gebrekkig product terwijl de retailer dan moet kunnen bewijzen dat het niet om een productiefout gaat. Deze termijn is wat ons betreft te lang.”

Hoe nu verder?

Al met al zijn de nieuwe richtlijnen een stap in de goede richting, maar nog verre van optimaal. Daarom blijft Thuiswinkel.org zich samen met belangenverenigingen uit andere lidstaten inzetten om de digital single markt en het algemene e-commerceklimaat binnen de EU verder te harmoniseren en te optimaliseren.

Heb je nog vragen over de nieuwe richtlijnen en wat deze betekenen voor jouw webshop, dan kun je altijd contact opnemen met de juridische afdeling van Thuiswinkel.org:  of 0318 - 64 85 75.