28 januari 2019

Kopietje paspoort veroorzaakt privacyzorgen

Afgebeeld Just Hasselaar van Thuiswinkel.org in pak met daarvoor in de rechteronder hoek de tekst 'Blog'

Omdat het vandaag de Europese Dag van de Privacy is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek gedaan naar de angsten van Nederlanders rondom online privacy. Hieruit komt naar voren dat 94% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Vooral het feit dat online identificatie nog vaak met een kopietje van het paspoort moet, blijkt een belangrijke reden tot zorg. Thuiswinkel.org roept de overheid al jaren op om deze praktijk aan te pakken door het eID-stelsel zo snel mogelijk werkelijkheid te maken. Immers, zolang er in Nederland geen publiek online identificatiemiddel is, werkt de overheid identiteitsfraude in de hand.

Het mogelijk maken dat consumenten zichzelf kunnen identificeren, is in mijn ogen een kerntaak van de overheid. Identificatie is voor zowel publieke als private zaken namelijk van groot belang. Denk er maar eens over na hoe vaak jij een paspoort of rijbewijs moet laten zien. Sterker nog, je bent zelfs wettelijk verplicht om te allen tijde een geldig identiteitsbewijs op zak te hebben. Online is de identificatie echter nog steeds erg slecht geregeld. De overheid heeft het voor haar eigen sector via DigiD dan wel goed opgelost, maar voor de overige domeinen blijft het wachten publiek-private opvolger eID.

De tijd van proefballonnen en het niet nakomen van afspraken is naar mijn mening nu echt voorbij. Er moet nu een eID-stelsel komen waarin publieke én private middelen breed worden geaccepteerd. Ik zie daarbij een duidelijke rol weggelegd voor private oplossingen als IDIN. Deze middelen zijn waarschijnlijk praktischer en gebruiksvriendelijker dan DigiD, maar de burger moet de keuze hebben of hij zijn zaken met een publieke of private oplossing wil doen. De markt heeft met haar innovatiekracht een belangrijke rol in hoe wij ons zelf gaan identificeren, maar dat maakt een publiek middel natuurlijk nog niet overbodig!

De roep van Thuiswinkel.org is dan ook helder: stop met het ontwerpen van de ideale wereld. Kom eerst met een functionele basis waarin de kernbehoeften worden afgedekt. Daarom moet de overheid zo snel mogelijk de relevante en gekwalificeerde private oplossingen gaan accepteren. De opvolger van DigiD, die al een tijdje in de maak is, moet opengesteld worden voor privaat gebruik. De manier waarop we het nu doen, is gewoon niet langer houdbaar, want de behoefte aan een geschikte en praktische online identificatie groeit. Zo zijn er al diverse Europese landen waarin het eID-stelsel gewoon werkt en het is natuurlijk wel de bedoeling dat je straks ook je eID kunt gebruiken om je in heel Europa te identificeren. Met een goed werkend systeem voor online identificatie kweek je dus niet alleen meer vertrouwen onder de Nederlandse consumenten, maar worden er ook echt stappen naar een werkende Europese markt en samenleving gezet.

Meer weten?

Wil je meer weten over instant payments of andere gerelateerde onderwerpen? , beleidsadviseur digital transactions bij Thuiswinkel.org.