21 januari 2019

Het wel en wee van PSD2

Column van Just Hasselaar

Op het gebied van betalen belooft 2019 een uiterst interessant jaar te worden. Allereerst treedt eindelijk de Europese betaalwet PSD2 ook in Nederland in werking. Hier is al heel veel over gezegd en geschreven, zowel positief (gemak dient de mens) als negatief (handen af van mijn financiën!).

Zelf behoor ik tot het kamp van de voorstanders; het is altijd goed als er innovaties binnen digital transactions plaatsvinden om het betaallandschap veiliger en gemakkelijker te maken. En helemaal als de markt daarbij wordt opengebroken voor vertrouwde derde partijen, waarmee het monopolie van de banken een halt wordt toegeroepen.

En PSD2 zorgt hiervoor. Dankzij de in te voeren diensten voor betaalinitiatie en rekeninginformatie kunnen consumenten andere partijen toegang geven tot hun rekening om zo bijvoorbeeld een huishoudboekje bij te houden of zelfs betalingen te doen. Let wel, alles alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de consument en betrouwbare partijen die door een Europese centrale bank zijn gecertificeerd. Je bankgegevens zijn dus altijd in goede handen.

Toch kunnen we niet met zekerheid zeggen dat PSD2 een onverdeeld succes gaat worden in Nederland. Ons land kent immers al een fantastisch betaallandschap, waarmee we ver vooroplopen in de wereld. Waar in het buitenland de nieuwe betaalwet een wereld van verschil met zich meebrengt, moet ik nog maar zien in hoeverre we hier de gevolgen gaan ervaren. Waar we nu via korte lijntjes in de betaalsystemen al snel en gemakkelijk kunnen betalen (en binnenkort dankzij instant payments nog sneller), worden de nieuwe ketens in Nederland juist duurder en complexer. De toegevoegde waarde van de diensten onder PSD2 moeten dus dermate groot zijn om dat te kunnen compenseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over instant payments of andere gerelateerde onderwerpen? , beleidsadviseur digital transactions bij Thuiswinkel.org.