21 december 2018
Persbericht

Wat is de inzet van Thuiswinkel.org voor het Klimaatakkoord?

moeder en dochter nemen pakketje in ontvangst

Vandaag presenteert de regering de belangrijkste contouren van het Klimaatakkoord. Thuiswinkel.org committeert zich aan het akkoord en loopt hiermee voorop in de sector mobiliteit. Samen met de e-commercesector heeft Thuiswinkel.org doelen gesteld waarmee de sector haar bijdrage levert aan het Klimaatdoelen van Parijs en het klimaatbeleid van Nederland.

De concrete doelstellingen voor de e-commercesector zijn als volgt: 
Doel 1: 
In 2025 hebben we de CO2-uitstoot die samengaat met het vervoer van pakjes vanaf het distributiecentrum naar de klant met meer dan 50% gereduceerd ten opzichte van 2018.  

Doel 2: 
Begin 2019 brengt de sector een nieuw verduurzamingsplan uit op het gebied van verpakkingen. De huidige verpakkingsdoelstellingen zijn daarin aangescherpt en nieuwe doelstellingen worden toegevoegd. Reductie van lucht en herbruikbare verpakkingen krijgen de focus. Deze doelstellingen worden vastgesteld voor 2022.  

Deze doelen worden onder andere behaald door: 
-          Meer zero-emissie voertuigen in de thuisbezorging (last-mile). 
o   Relatief het grootste deel van de uitstoot per pakje wordt in de bezorging veroorzaakt. 
-          Hogere verpakkingsdichtheid in de keten. 
o   Kleinere omverpakkingen (reductie onbenutte ruimte om producten) 

o   Betere vulling vrachtwagens en bestelwagens. 
-          Betrekken consument in keuzes met Bewust Bezorgd label en informatie bij bestelling. 
-          Jaarlijkse monitor CO2 uitstoot en verpakkingsdichtheid. 
Daarnaast onderzoekt Thuiswinkel.org hoe de retourlogistiek van de sector een rol kan spelen bij het aanjagen van de circulaire economie, stimuleren we het gebruik van duurzame verzendmaterialen en werken we aan het vergemakkelijken van een duurzame productkeuze door consumenten. Op deze manier zorgen we ervoor dat online winkelen ook voor het klimaat een goede is.  

                   Meer weten?

Wil je meer weten over het duurzaamheidsbeleid van Thuiswinkel.org? Of weten wat jij zelf kunt bijdragen? Neem contact op met Ellen de Lange, adviseur duurzaamheid via .