19 december 2018

Uitgesproken Ank: Alle data kwijt omdat back-up is gewist en vernietigd

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een consument die een schadevergoeding wilde omdat zijn back-up is gewist en vernietigd. 

De consument

"Ik heb een apparaat gekocht om back-ups te kunnen maken. Op advies van de fabrikant is het product voor herstel/vervanging opgestuurd naar de verkoper. De verkoper vroeg mij om de dataschijven ook op te sturen. Ik kreeg te horen dat het product niet hersteld kon worden. Ter compensatie werd een tegoedbon aangeboden. Ik heb vervolgens de schijven teruggevraagd. Dat bleek niet mogelijk, ze waren gewist en vernietigd. Ik ben dus alle data kwijt. Later heeft de verkoper toegegeven dat de schijven niet nodig waren om te testen. De verkoper stelt dat er voldoende is gewaarschuwd om een back-up te maken. Dat was echter niet goed mogelijk: de ene schijf was de back-up van de andere schijf. Ik eis een schadevergoeding boven op de al toegezegde tegoedbon."

De ondernemer

"Bij binnenkomst bij de reparateur is volgens de daarbij geldende standaardprocedure de inhoud van de schijven gewist. Dit heeft te maken met de bescherming van privacy; op deze manier kunnen gegevens nooit worden ingezien. Het advies aan de consument is om altijd zorg te dragen voor een back-up. Het risico van verlies ligt dan ook bij de consument."

De commissie

"De ondernemer heeft in algemene termen aangegeven dat een consument bij het opsturen van een apparaat dient te zorgen voor een back-up van de data. De consument heeft een apparaat teruggestuurd waarbij het vervaardigen van een back-up niet eenvoudig is, en zeker geen voor de hand liggende zaak, omdat het betreffende apparaat juist bestemd is voor het maken van een back-up. De ondernemer heeft in dit specifieke geval niet kunnen volstaan met een algemene waarschuwing. Er had contact met de consument opgenomen moeten worden voordat er gewist en vernietigd zou worden. De klacht is gegrond: de consument heeft recht op een schadevergoeding voor het verlies van data van zeven jaar."

Mijn conclusie

"Een back-up maken van een back-up is volgens de commissie geen eenvoudige zaak. Dat klinkt mij als leek heel logisch. Dat de schijven ten onrechte zijn opgevraagd is al spijtig, maar dat deze vervolgens ook zijn gewist en vernietigd betekent dus definitief verlies van data. Een schadevergoeding lijkt mij een pleister op de wonde."

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbaak!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases