3 oktober 2018

Snelle tips voor een toegankelijke website (3/5): Tekst

Scrabbletegels met Tips and tricks

Dit is de Week van de Toegankelijkheid. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor mensen met een beperking. In Nederland wonen ongeveer twee miljoen mensen die een beperking hebben. Denk hierbij aan (kleuren)blindheid, slechtziendheid, auditieve of fysieke beperkingen, dyslexie, laaggeletterdheid of zwakbegaafdheid. We geven je deze week graag tips voor een toegankelijke webshop, zodat je iedereen goed van dienst kunt zijn.

Niet iedereen in Nederland vind het makkelijk om te lezen of heeft Nederlands als moedertaal. In Nederland zijn 825.000 mensen met dyslexie en 1,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd. Voor deze groep is het belangrijk dat je begrijpelijke teksten schrijft. We geven je graag een aantal tips:

Tip 1: Zorg voor een goede tekstopmaak

 • Gebruik een schreefloos lettertype. Dat zijn letters zonder dwarsstreepjes of verdikkingen. Veelgebruikte schreefloze lettertypen zijn Helvetica, Verdana, Univers, Arial, Futura, Tahoma en Gill Sans.
 • Laat de tekst links uitlijnen, dat oogt rustiger. Oftewel: niet uitvullen.
 • Wees spaarzaam met hoofdletters en cursieve of dikgedrukte letters: dit is moeilijker leesbaar.

Tip 2: Schrijf toegankelijke teksten

Bedenk voordat je gaat schrijven:

 • Voor wie is de tekst bedoeld?
 • Wat moet de lezer weten, vinden of gaan doen na het lezen van de tekst?

Tip 3: Let tijdens het schrijven op het volgende:

 • Gebruik korte zinnen. Vermijd bijzinnen.
 • Gebruik eenvoudige en duidelijke woorden.
 • Zorg dat je zinnen goed lopen. Een kromme zin is op papier vaak nog wel te begrijpen, maar ook als je de zin alleen maar zou horen, moet hij kloppen.
 • Houd het concreet. Gebruik geen abstracte begrippen of beeldspraak. Geef voorbeelden.
 • Vermijd vaktaal en technische termen. Als het niet anders kan, leg dan de woorden goed uit.
 • Schrijf actief. Dus niet: “Er zal feest worden gevierd”, maar: “We vieren feest!”
 • Veel tekst? Zorg dan voor alinea’s met tussenkopjes.
 • Zorg dat de tekst ook te begrijpen is voor mensen die niet goed kleuren kunnen zien. Schrijf dus niet: “Vul de rode velden in”, maar: “Vul de rode velden in die met een sterretje gemarkeerd zijn”

infographic over tekstgebruik, zie voor inhoud de tekstversie

Lees de tekstversie van de infographic

Thuiswinkel.org en toegankelijkheid

De website van Thuiswinkel.org is sinds 2005 gecertificeerd door Stichting Accessibility. Dat betekent dat onze website voldoet aan de ‘A richtlijnen’ van het Waarmerk drempelvrij.nl. Verder hebben we dit jaar een actieplan uitgereikt aan Hugo de Jonge. Onderdeel van dat plan is het oprichten van een expertgroep met gastheer Stichting Accessibility. De groep wil zorgen voor bewustwording in het bedrijfsleven over zowel de problematiek als de kansen van e-Accessibility. Daarnaast streeft de expertgroep naar het introduceren van een tool of checklist voor mkb’ers, met quick wins en een structurele aanpak om conversie te verhogen door met e-Accessibility aan de slag te gaan.

Lees hier onze overige tips voor een goede toegankelijke (web)shop: