13 september 2018

Tweede Kamer stemt in met PSD2

Hand die rode bankpas vasthoud voor een computerscherm

De Tweede Kamer heeft deze week positief gestemd over de Payment Service Directive 2 (PSD2). Deze nieuwe Europese betaalwet geeft financiële instellingen de mogelijkheid om de betaalgegevens van consumenten te gebruiken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een saldocheck of het doen van een betaling. Met de instemming van de Tweede Kamer komt de invoering van deze richtlijn, die in januari al van kracht had moeten zijn, weer een stapje dichterbij.

“Als Thuiswinkel.org zijn we bijzonder blij dat PSD2 eindelijk door de Tweede Kamer is”, aldus Just Hasselaar, adviseur digital transactions bij Thuiswinkel.org. “De Europese markt wordt voor onze leden steeds belangrijker en door PSD2 verloopt het cross-border betalen straks vrijwel zonder enige frictie. Dit kan natuurlijk een enorme conversieboost opleveren voor webwinkels.”

Vertraging richtlijn

PSD2 had eigenlijk in januari van dit jaar al ingevoerd moeten worden in de Europese lidstaten, maar in Nederland is vertraging opgelopen door de indiening van enkele moties en amendementen. Zo werd er om een algeheel verbod op betaaltoeslagen (surcharging) verzocht, maar Dit verzoek is enkele weken geleden al door nagenoeg de hele kamer afgewezen. Een goede zaak volgens Thuiswinkel.org, want hierdoor kan de Nederlandse betaalmarkt blijven doen waar het goed in is. Kosten, bereik en conversie blijven de elementen waarop betaalmiddelen zich moeten onderscheiden.

Ondanks het feit dat PSD2 door de Tweede Kamer is gekomen, waren de Kamerleden wel kritisch op de Europese richtlijn. Vooral het onderwerp ‘Access to the Account’ (XS2A) moest het ontgelden. Hierin maakt PSD2 het namelijk mogelijk om externe partijen inzicht te geven in de betaalgegevens van consumenten of bedrijven. In de zeven jaar dat de wet in ontwerp is, zijn we natuurlijk anders naar data gaan kijken. De Kamer heeft via moties en amendementen de banken verzocht om tools te ontwikkelen die de consument de regie moeten geven over met wie ze hun gegevens delen. Het is nu echter aan de toezichthouders om te bepalen in hoeverre banken gehoor mogen geven aan deze oproep. De Europese wet is strikt en deze regiemiddelen zijn mogelijk in strijd met de marktwerking die PSD2 nu juist moet versterken. Deze tools zouden als een blokkade door de banken naar derden geïnterpreteerd kunnen worden.

Vervolg PSD2

Na de instemming van de Tweede Kamer gaat PSD2 nu naar de Eerste Kamer voor een definitieve afhandeling. Als alles normaal verloopt, is de verwachting dat Nederland in januari 2019 eindelijk is aangehaakt bij het Europees betalingsregime. Een volgende stap is het van kracht worden van de regels rondom Strong Customer Authentication, iets dat voor september 2019 staat gepland.

Gezien de impact van PSD2 verwacht Thuiswinkel.org. wel dat de opvolger PSD3 niet lang op zich zal laten wachten. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid rondom de nieuwe betaalrichtlijn en zoals vaker het geval is bij veranderende wetgeving, zal ook hier in een later stadium reparatie nodig zijn. Innovatie in betalen gaat onverminderd door, op het gebied van zowel nieuwe techniek als regelgeving. Uiteraard blijft de belangenvereniging de ontwikkelingen rondom PSD2 op de voet volgen.