3 juli 2018

Toch nog een kampioenschap voor Nederland?

Martijn Hos blog

Nederland gaat een gooi doen naar een Europees kampioenschap. Niet met voetbal, want ook mij is het als complete leek op dit gebied niet ontgaan dat we schitteren in afwezigheid op het huidige mondiale platform. Nee, Nederland kan dé digitale koploper binnen Europa worden. Om dit voor elkaar te krijgen is de ambitieuze strategie ‘Nederland Digitaal’ in het leven geroepen. Op basis van 24 ambities wil het kabinet de Nederlandse online positie binnen Europa versterken. Ik vind dit een uitstekend streven en zie ook zeker mogelijkheden, maar dan moet er wel aan drie belangrijke randvoorwaarden worden voldaan.

Het initiatief voor de strategie ‘Nederland Digitaal’ is genomen door staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat, minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee willen de bewindspersonen op een verantwoorde manier inspelen op de kansen die digitalisering biedt, zodat Nederland een pioniersrol kan vervullen op dit gebied.

De 24 ambities van de strategie richten zich niet alleen op de online wereld, maar juist op onze hele maatschappij en economie. Iedereen zou mee moeten kunnen doen aan deze strategie en dat is ook logisch, want de digitalisering raakt vrijwel elke beroepsgroep. En de voordelen van digitale technologieën zijn immens, want ze spelen een cruciale rol in nationale en mondiale uitdagingen, zoals betaalbare zorg, CO2-reductie en een duurzame voedselvoorziening.

Drie aandachtspunten

Dat de Nederlandse regering inzet op een digitale optimalisering, is dus uitstekend en ik sta hier vierkant achter. Maar om dit succesvol te laten zijn, moet er wel rekening worden gehouden met een drietal aspecten:

  • Er moet iets gedaan worden aan de enorme krapte van mensen met digitale skills, zoals ict-ontwikkelaars, programmeurs en data-analisten. De Nederlandse online sector groeit vijf keer zo hard als de economie, maar als we hiervoor geen oplossing vinden, dan keert de wal het spreekwoordelijke schip. Met de e-Academy kan Thuiswinkel.org hier een helpende hand bieden en we hebben daarvoor onze plannen ook al ingediend bij de bewindspersonen. Mijn collega Sophie publiceert hier binnenkort een nieuwe blog over.
  • In de strategie zijn naar mijn mening de acties voor weerbaarheid en cybersecurity essentieel voor het duurzaam functioneren van de (digitale) economie. Dit is een belangrijke defensieve voorwaarde om economische belangen en data te beschermen.
  • Nederland moet binnen Europa antwoord vinden op de vraag of de huidige mededingingsregels nog wel passen bij de digitale economie. Grote internationale bedrijven als Amazon en Google beschikken over grote netwerkeffecten, schaalbare ict-infrastructuur en mogelijkheden tot laagdrempelige en kostenarme market-entries. Hiermee zijn zij in staat om marktmacht en mogelijk (potentieel) misbruik daarvan te ontwikkelen. Dit kan niet worden aangepakt binnen het huidige mededingingsrechtelijke kader en het is dus zaak om deze regels zo spoedig mogelijk up-to-date te krijgen, zodat er een eerlijk digitaal speelveld ontstaat.

Zoals gezegd, met Nederland Digitaal zetten we een grote stap in de goede richting en als we deze laatste drie plooien ook glad kunnen strijken, is het volgens mij heel goed mogelijk om als Nederland een voortrekkersrol te nemen op digitaal gebied. Toch wel fijn dat er nog genoeg andere gebieden dan voetbal zijn waarin we kunnen uitblinken…

Auteur: Martijn Hos

Foto Martijn Hos Sinds september 2010 is Martijn Hos werkzaam op de afdeling belangenbehartiging & beleid bij Thuiswinkel.org. Hij is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan de overheid, politiek en stakeholders over online retail. De nadruk hierbij ligt op thema’s als consumentenrecht, betalingsverkeer, privacy, veiligheid, logistiek en duurzaamheid. Hiervoor was hij werkzaam in verschillende functies bij VNO-NCW. Voor vragen kun je mailen naar