22 mei 2018

Overheid werkt identiteitsfraude in de hand

identiteit in code

De Nederlandse samenleving mag dan wel in rap tempo zijn gedigitaliseerd, de overheid lijkt op dit gebied wat achter te blijven. Zo heeft zij haar burgers nog steeds geen digitaal paspoort kunnen geven dat overal toepasbaar is, want DigiD is alleen voor de publieke sector geschikt. Daarmee is er momenteel geen goed digitaal alternatief voor het analoge paspoort, waardoor de consument dus noodgedwongen te maken krijgt met onveilige manieren van online identificatie, zoals het inscannen en opsturen van identiteitsdocumenten. Voor Thuiswinkel.org de hoogste tijd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen op dit gebied.

Het aantal gevallen van identiteitsfraude is de afgelopen jaren flink toegenomen. Volgens het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is het aantal meldingen in 2017 voor het derde jaar op rij verdubbeld, naar bijna 3000. Ook zij zien de toename van op afstand handelen als de belangrijkste oorzaak.

Regering grijpt niet in

De overheid weigert echter ook in haar nieuwe beleidstukken om verantwoordelijkheid te nemen voor dit probleem. Enkele jaren geleden probeerde het rijk nog wel een online sleutelbos te organiseren: één sleutel waarmee je online veilig en eenvoudig kon handelen. De nieuwe lijn van het Kabinet heeft echter alleen een vernieuwing van DigiD voor eigen domeinen in zich. De BV Nederland is daardoor veroordeeld tot gefragmenteerde en vaak ook dure private oplossingen.

De afgelopen jaren kwam er met iDIN wel een mogelijk alternatief op de markt en Thuiswinkel.org is bijzonder blij met deze ontwikkeling. Toch vraagt de belangenvereniging zich af waarom de overheid na jaren van overleg dit middel nog steeds niet als alternatief voor DigiD accepteert. Los van dat dit de acceptatie van iDIN zal vergroten, lost men ook een ander probleem op; mocht DigiD onverhoopt een keer niet werken, dan kunnen consumenten altijd nog op een andere manier inloggen.

Thuiswinkel.org neemt initiatief

Thuiswinkel.org maakt zich al langer zorgen over de online identiteit van consumenten en de gevolgen van het ontbreken van goede oplossingen. Daarom onderzoekt de belangenvereniging momenteel of zij zelf het voortouw kunnen nemen op dit gebied. Zo wordt er in het onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow samen met de markt onderzocht wat er georganiseerd kan worden om de consument beter te beschermen. Denk hierbij aan een alternatief voor social logins waarin je dan oplossingen als iDIN kunt verwerken. Met één account bij meerdere winkels aan de slag zonder data weg te geven. En dit alles uiteraard in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is duidelijk dat het online betalingsverkeer inmiddels om veel meer draait dan alleen online afrekenen; jezelf veilig kunnen identificeren staat voorop in dit digitale tijdperk. Daarnaast is privacy ook geen luxegoed meer, maar eerder een voorwaarde voor een duurzame online dienstverlening. Samen met de markt hoopt Thuiswinkel.org op dit gebied een belangrijke slag te slaan.

Sluit je aan bij de expertgroep E-commerce Login & Identity

De expertgroep E-commerce Login & Identity onderzoekt komend halfjaar de mogelijkheden rond een enkele login voor meerdere webwinkels. Wil je hier meer informatie over hebben of je aansluiten bij de expergroep? Lees dan hier verder.