23 mei 2018

ShoppingTomorrow gaat jubileumjaar tegemoet

creditcard op laptop

2018 is een bijzonder jaar voor ShoppingTomorrow. De expertgroepen gaan de komende maanden namelijk voor het vijfde achtereenvolgende jaar aan de slag gaan met hun onderzoeken en bluepapers. We spraken hierover met Hans den Adel van Worldline en Esther Groen van INNOPAY, respectievelijk de gastheer en voorzitter van de expertgroep Payments. Zij zijn al meerdere jaren aan ShoppingTomorrow verbonden en vertellen graag over hun ervaringen en over de plannen voor komend jaar.

“INNOPAY is al vanaf de eerste editie bij ShoppingTomorrow, toen nog Shopping2020, betrokken”, aldus Esther. “We zijn dit jaar voor de zesde keer voorzitter van een expertgroep, een mooie rol waarin we de eindverantwoordelijkheid hebben voor het eindresultaat en nauw kunnen optrekken met een groep experts. Het is mooi om te zien dat we elk jaar weer veel van elkaar kunnen leren.”

Ook Hans is zeer enthousiast als het om de toegevoegde waarde van ShoppingTomorrow gaat. “Wij vinden het heel belangrijk om mee te denken over de toekomst van de Nederlandse retailbranche. Aan de ene kant omdat we zo een beeld krijgen van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van betalen, digitale identiteit en customer experience. Aan de andere kant omdat we het belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan een beter retailklimaat.”

Nuttig netwerk

Zowel Esther als Hans kijkt met enthousiasme terug op de eerdere jaren van het onderzoeksplatform. “We zijn heel blij met het grote en diverse netwerk dat we hebben opgebouwd en waarin we als INNOPAY graag actief zijn”, vertelt Esther. “We hebben de afgelopen jaren met veel plezier samengewerkt met verschillende experts om diverse inzichten versneld te ontwikkelen en waar nodig aan te scherpen. In onze rol als voorzitter proberen we altijd om een goede creatieve setting te creëren en naast het ontwikkelen van een gezamenlijk gedachtengoed ook toe te werken naar een toepasbaar resultaat. Na een succesvolle vorige editie willen we deze aanpak dit jaar samen met Worldline graag voortzetten in de nieuwe expertgroep Payments.”

“Deze expertgroep bestaat uit professionals afkomstig uit sectoren als het bankwezen, verzekeringen, telecom, de retailsector en de energiebranche”, vult Hans aan. “Samen gaan we antwoord geven op de vraag hoe de consument koopt in het ideale SmartHome-ecosysteem. Vanuit de markt hebben we begrepen dat dit een onderwerp is dat bij veel partijen speelt, maar ook veel vragen oproept, bijvoorbeeld op het gebied van (open) businessmodellen, technologie (IoT en voice), identiteit en privacy. Kortom, een onderwerp dat perfect past bij INNOPAY en Worldline.

Over ShoppingTomorrow

Op woensdag 16 mei is via een kick-off het nieuwe onderzoeksjaar van ShoppingTomorrow van start gegaan. Zo’n 25 expertgroepen gaan aan de slag met hun onderzoeken, op gebieden als city distribution, conversational commerce en B2B experience. De resultaten worden tijdens de Webwinkel Vakdagen in januari 2019 gepresenteerd. Check shoppingtomorrow.nl voor meer informatie.