22 mei 2018

Uitgesproken Ank: Zakelijke aankoop?

oldtimer

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een aankoop op een veilingsite. Gaat het hier om een privé- of een zakelijke aankoop?  

De consument

Ik heb als particuliere consument een aankoop gedaan op een veilingsite. Daar worden uitgebrachte biedingen vaak met de naam weergegeven en een goede gewoonte is om dat onder een alias te doen. Dat maakt de transactie geen transactie vanuit beroep of bedrijf. Ik heb vanaf een werkadres gecommuniceerd tijdens kantooruren omdat dat veel praktischer is. Dat ik gezien word als een zakelijke klant is een bedenksel. De aard van de aankoop, een oldtimer, maakt een zakelijke transactie ook onwaarschijnlijk.

De ondernemer

Ik verzoek de koper niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht omdat sprake is van een zakelijke klant. Hij heeft zich geregistreerd als een zakelijke klant en daarbij uitsluitend de zakelijke voorwaarden geaccepteerd. Dat blijkt ook uit een schermprint uit ons systeem. Daarnaast staat de factuur staat ook op zijn bedrijfsnaam, een zakelijk adres.

De commissie

Is de commissie wel bevoegd? Als voorwaarde geldt daarvoor in ieder geval dat er sprake moet zijn van een geschil van een consument, te weten een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zulks overeenkomstig de wet (artikel 7:5 BW) en de toepasselijke Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en ten slotte overeenkomstig het reglement van de commissie.

Het staat hier vast dat hij zichzelf geregistreerd heeft als zakelijke klant. De factuur is ook op zijn bedrijfsnaam gesteld. De stelling van de consument dat hij uitsluitend onder een aliasnaam zou hebben gehandeld valt daarmee niet te rijmen. Het bedrijf is een financiële holding die het beheer voert over vermogensbestanddelen, en de aankoop van een oldtimer (als beleggingsobject) kan daar zeer wel onder vallen. Dat betekent dat de commissie zich onbevoegd verklaart om het geschil verder inhoudelijk te behandelen.

Mijn oordeel

Helder en duidelijk. In de door de ondernemer gestelde feiten en omstandigheden, die ook met stukken zijn onderbouwd, heeft de consument onvoldoende aannemelijk gemaakt c.q. onderbouwd dat hij in dit geschil heeft gehandeld als een consument die niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hieruit blijkt maar weer dat het echt belangrijk is om de commissie alle juiste feiten plus onderbouwing te geven.

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbaak!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Account kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases