9 mei 2018

Veel bezwaren tegen voorgestelde omzetbelasting voor internetbedrijven

Meneer met pak aan die aan een tafel zit met een rekenmachine voor zich, naast hem staat een laptop.

In een poging om de belastingheffing binnen Europa eerlijker te laten verlopen, heeft Frankrijk onlangs een voorstel bij de Europese Commissie ingediend om tijdelijk een omzetbelasting van 3% voor internetbedrijven in te voeren. Vanuit andere landen is al het nodige verzet gekomen op deze maatregel en ook Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org kunnen zich niet vinden in het plan van de Franse minister Bruno Le Maire.

“Met de intentie van de Franse minister is op zich niets mis; ook wij zien dat er een oneerlijke speelveld ontstaat omdat kleine ondernemingen relatief meer belasting moeten betalen dan partijen als Google en Amazon”, aldus Martijn Hos van Thuiswinkel.org. “Deze techreuzen zoeken binnen Europa een land met een gunstig belastingklimaat, maar kunnen vervolgens via internet wel heel Europa bedienen. Terwijl een kleinere onderneming dat voordeel niet heeft en vastzit aan zijn eigen markt en het bijbehorende belastingtarief. Maar een tijdelijke omzetbelasting voor internetondernemingen is in onze ogen niet de oplossing.”

Wereldwijde kwestie

Om te beginnen vindt Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is, dat deze kwestie op wereldwijd niveau behandeld dient te worden, door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en niet door de Europese Commissie of de landen zelf.

Daarnaast is de belangenvereniging bang dat de onderhandelingen over een tijdelijke omzetbelasting uiteindelijk de invoering van een structurele oplossing voor de lange termijn zal vertragen. “Wij vinden dat de beleidsbepalers zich beter kunnen richten op het versnellen van het wetgevingsproces rondom het voorstel van de Europese Commissie voor de lange termijn. Hierin wordt de fysieke vestigingsplaats van internetbedrijven opgenomen in de bestaande wetgeving op het gebied van vennootschapsbelasting. Op deze manier borg je een eerlijkere belastingheffing voor een langere termijn”, aldus Martijn.

Nadelig voor webwinkels

Een derde bezwaar tegen het voorstel om extra omzetbelasting te heffen bij internetbedrijven is het ontbreken van een gedegen economische onderbouwing van de impact. “Stel, je maakt geen winst, maar hebt wel omzet, dan zou je toch belastingplichtig zijn. Zo duw je onbedoeld bedrijven mogelijk naar de afgrond.” licht Martijn toe. “Als je daarnaast naar de belastingopbrengsten kijkt, dan valt er veel meer te verwachten van de aanpak bij indirecte belastingen. De verwachte aanpak van btw-fraude gaat Europa naar schatting € 150 miljard opleveren, terwijl met deze tax maar €5 tot €8 miljard zou worden opgehaald.”

Ecommerce Europe is van mening dat het voorstel zelfs een nadelig effect heeft op Europese webwinkeliers. “Ondanks het feit dat de nieuwe maatregel ook niet-Europese platformen en marktplaatsen betreft, hebben Europese landen niet de juridische middelen om bedrijven buiten Europa daadwerkelijk aan deze wet te houden. Uiteindelijk zullen dus de Europese mkb’ers de dupe worden van deze extra belastingheffing omdat zij de kostenstijging alleen via een onwenselijke verhoging van consumentenprijzen kunnen compenseren. Hierdoor krijgen de niet-Europese techreuzen een extra concurrentievoordeel”, legt Martijn uit.

Ecommerce Europe blijft zich dan ook inzetten voor een goede, informatieve discussie tussen de verschillende lidstaten van de EU over dit onderwerp, waarin rekening wordt gehouden met de mening en belangen van webwinkeliers. De e-commercebranche is een belangrijke sector die nog lang niet uitgegroeid is en het zou zonde zijn als een tijdelijke oplossing als de extra omzetbelasting deze groei zou belemmeren.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over het voorstel om extra omzetbelasting te heffen op internetbedrijven of over gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact op met Martijn Hos, woordvoerder belangenbehartiging bij Thuiswinkel.org ().