15 maart 2018

Vijf perspectieven op duurzaam verpakken

KIDV model duurzaam verpakken

Bij verduurzaming van verpakkingen komt meer kijken dan het gebruik van minder of ander materiaal. Dat is weliswaar een belangrijke stap in het proces, maar er gaan andere vragen aan vooraf, bijvoorbeeld over de strategie van je bedrijf en het gedrag van de klant. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft deze vragen samengebracht in het model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken.

Stap voor stap

Het model beschrijft hoe bedrijven stap voor stap elke productverpakkingscombinatie kunnen verduurzamen. Want het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen vraagt dat je bijvoorbeeld ook kijkt naar het verpakkingsproces en de logistiek, naar het aankoop- en weggooigedrag van je klanten en naar de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van jouw bedrijf. Zo komen inzameling en recycling, de keuze van materialen, life cycle assessment en zaken zoals productveiligheid en consumentengedrag aan bod.

Duurzame business case

Nieuwkomers kunnen met het model vertrouwd raken met het onderwerp, terwijl professionals diepgaand in de materie kunnen duiken. KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst: “Het Nederlands verpakkend bedrijfsleven staat voor de taak om business cases zo duurzaam mogelijk te maken. Ons model biedt handvatten om daar concreet mee aan de slag te gaan.”

Meer informatie over het model is te vinden op hoeverpakjeduurzaam.kidv.nl.

Expertmeeting Duurzaam Verpakken

Op 5 april organiseert Thuiswinkel.org een Expertmeeting Duurzaam Verpakken. Samen met de verpakkingsindustrie en stakeholders kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen en trends. Wil je meer informatie, aanwezig zijn of bijdragen? Mail naar Ellen de Lange, projectmanager duurzaamheid, .