31 januari 2018

De impact van de douane, btw en postale tarieven binnen cross-border e-commerce

Man die springt op een rode container

Cross-border e-commerce groeit al enkele jaren drie keer zo snel als lokale e-commerce. Dit betreft niet alleen de e-commercestromen tussen de diverse EU-landen maar ook de verkoop vanuit Aziatische en Noord-Amerikaanse landen aan de Europese consumenten. Maar ook steeds meer Nederlandse fabrikanten en webshops opereren over de grens. Regelgeving rondom douane, btw en postale tarieven speelt een zeer belangrijke rol bij cross-border e-commerce. Reden voor de expertgroep E-fulfilment & Warehousing van de expertgroep ShoppingTomorrow om de ontwikkelingen in deze regelgeving en de impact ervan op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart te brengen.

In haar bluepaper zet de expertgroep overzichtelijk uiteen welke invloeden deze regelgeving heeft op het gebied van import en export. Zo hebben Aziatische en Amerikaanse e-commercebedrijven die vanuit hun thuisland rechtstreeks aan Europese consumenten leveren vanwege verouderde wetgeving lange tijd een concurrentievoordeel gehad ten opzichte van hun Europese tegenhangers. In het kader van het Digital Single Market-initiatief werkt men aan nieuwe Europese richtlijnen waardoor de verwachting is dat dit concurrentievoordeel over enkele jaren voor het grootste gedeelte gaat verdwijnen.

Europese partijen in het nadeel

Daarnaast heeft de expertgroep gekeken naar de uitdagingen van bedrijven binnen de Europese Unie die ook buiten de EU leveren. Dit kan een bijzonder complex proces zijn, omdat dergelijke ondernemingen te maken hebben met zowel de douane als de importregelgeving van het land van bestemming.

Al met al kan er worden gesteld dat het e-commercepartijen buiten de EU relatief makkelijk wordt gemaakt om zonder een lokale operatie in de EU rechtstreeks op de Europese markt te verkopen. Andersom is het relatief moeilijk voor Europese e-commercepartijen om op niet-Europese markten te verkopen zonder een lokale operatie te openen. Ook hier zijn Europese spelers dus nog in het nadeel.

Level-playing field

Er gaat als gevolg van de nieuwe wetgeving van de Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie veel veranderen binnen de pan-Europese cross-border e-commercemarkt. Op de langere termijn is dit voordelig voor de Europese e-commerce-ondernemers, want er wordt een level playing field gecreëerd voor Europese, Amerikaanse en Aziatische e-commercebedrijven die vanuit hun eigen continent de Europese consument bedienen.

Door de combinatie van de factoren die de expertgroep in haar bluepaper beschrijft, is de verwachting dat grote Aziatische en Amerikaanse e-commercebedrijven met een grote afzetmarkt in Europa besluiten om lokale voorraden aan te houden in de EU. Vanwege de Brexit vindt dit naar alle waarschijnlijkheid niet plaats in het Verenigd Koninkrijk, waardoor er weer kansen ontstaan voor logistiek Nederland.

Download de bluepaper

Wil je meer lezen over de bevindingen van de expertgroep E-fulfilment & Warehousing, download dan hier hun bluepaper ‘Wijzigingen in douane, btw en postale tarieven hebben de komende jaren grote invloed op cross-border e-commerce’.