14 februari 2018

Win een interne privacyaudit ter waarde van € 13.000!

privacy scrabble

Thuiswinkel.org heeft eind vorig jaar samen met haar partners ICTRecht en PrivacyBlox de Thuiswinkel Privacytool ontwikkeld. Met deze gratis tool wil de belangenvereniging haar leden goed voorbereiden op de nieuwe privacywet, die eind mei van kracht wordt. Om haar leden te stimuleren tijdig gebruik te maken van deze mogelijkheid, verloot Thuiswinkel.org samen met ICTRecht een privacyaudit onder de bedrijven die de privacytool volledig hebben doorlopen.

Je kunt al bijna geen krant meer openslaan of nieuwspagina openen of je ziet een artikel over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vaak hebben deze berichten een waarschuwende toon omdat de nieuwe privacywet grote gevolgen heeft voor hoe bedrijven hun verkregen (persoons)gegevens verwerken. Daarbij komt dat veel bedrijven nog druk bezig zijn om hun privacybeleid op tijd op orde te hebben.

Thuiswinkel Privacytool

Om haar leden goed voor te bereiden op deze ingrijpende wet, heeft de belangenvereniging de Thuiswinkel Privacytool ontworpen. Dit handige hulpmiddel is gratis en exclusief voor leden. Het maakt met een nulmeting inzichtelijk waar er nog werk aan de winkel is en ondersteunt webwinkels vervolgens bij het voldoen aan de verschillende verplichtingen uit de AVG.

Om bedrijven te stimuleren deze privacytool volledig te benutten, verloten Thuiswinkel.org en ICTRecht op 25 april 2018 een interne privacyaudit onder de leden die de tool helemaal hebben doorlopen. Na deze audit door de experts van ICTRecht weet je precies wat jij nog aan moet pakken om te kunnen voldoen aan de vereisten van de nieuwe privacywet. Een ideale check dus om er zeker van te zijn dat je niet voor problemen komt te staan na 25 mei 2018.

Wat is een interne privacyaudit?

Bij het uitvoeren van een audit wordt zowel de ‘juridische voorkant als de achterkant’ van je organisatie uitvoerig gecheckt. Worden de verkregen gegevens daadwerkelijk verwerkt en beveiligd zoals omschreven in je privacyverklaring? En worden cookies op de juiste manier geplaatst? Dit zijn enkele vragen die tijdens een audit worden beantwoord. Daarnaast kijkt ICTRecht of je bedrijf de juiste contracten (zoals verwerkersovereenkomsten) heeft gesloten met externe partijen/partners. Nadat de audit is uitgevoerd, krijg je de bevindingen overhandigd in een juridisch advies, waarin verschillende verbeterpunten op basis van prioriteiten worden weergegeven.

Voorwaarden van de verloting

De interne audit wordt op 25 april 2018 verloot onder de bedrijven die de Thuiswinkel Privacytool helemaal hebben doorlopen (als minimaal 200 leden de tool volledig hebben afgerond). Er is dan nog voldoende tijd om de audit uit te voeren en eventuele aanpassingen te doen voordat de AVG van kracht wordt. Deze prijs heeft een maximale waarde van € 13.000,- en is niet in te wisselen voor een andere prijs of geld. De winnaar krijgt eind april telefonisch bericht.

Thuiswinkel Privacyseminar

seminar privacy Naast de Thuiswinkel Privacytool bereidt Thuiswinkel.org haar leden ook op andere manieren voor op de nieuwe privacywet. Zo organiseert de belangenvereniging op 22 februari 2018 een privacyseminar bij Inn Style in Maarssen. Dit event is exclusief voor leden en de toegang is gratis dus meld je snel aan!