29 januari 2018

Uitgesproken Ank: Zakelijke overeenkomst?

hamer van de rechter

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een zakelijke overeenkomst.

De consument

Ik wil een geschil dat is ontstaan graag voorleggen aan de commissie. De ondernemer stelt dat er sprake is van een zakelijke aankoop, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik heb tegels gekocht voor mijn privéwoning. Daar zijn de tegels ook gelegd. Vanuit mijn woning vindt geen enkele zakelijke activiteit plaats. Mijn verzoek is dan ook dat het geschil dat is ontstaan, door de commissie behandeld wordt.

De ondernemer

Ik ben van mening dat dit een zakelijke overeenkomst betreft. De factuur van de koper is gericht aan het zakelijke adres. Dit bedrijf is ook gevestigd aan het opgegeven adres. Daarom is er geen sprake van een overeenkomst die door een consument is gesloten, maar van een zakelijke overeenkomst.

De commissie

De door de koper overgelegde orderbevestiging vermeldt zowel bij het factuuradres als bij het afleveradres de bedrijfsnaam. Ook de overgelegde factuur staat op naam van het bedrijf en het verzendadres staat op deze naam. Wij kunnen daaruit afleiden dat er sprake is van een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de ondernemer en een besloten vennootschap. Dat brengt ons tot de conclusie dat wij niet bevoegd zijn om dit geschil te behandelen.

Mijn oordeel

Ook deze uitspraak geeft weer veel duidelijkheid. Op onze juridische afdeling krijgen wij steeds meer vragen over wanneer er sprake is van een consumentenkoop of een zakelijke aankoop. Wat maakt het verschil en wanneer is de commissie niet bevoegd om een geschil te behandelen? De commissie is alleen bevoegd als er sprake is van een geschil tussen een consument en een ondernemer. Het is dan vervolgens aan de ondernemer om aan te tonen dat er geen sprake is van een consumentenkoop, maar van een zakelijke overeenkomst. Dat heeft deze ondernemer voldoende duidelijk kunnen maken zoals uit de uitspraak van de commissie blijkt.

Jouw rechten en plichten als consument

Wat zijn jouw rechten en plichten als consument bij het doen van aankopen op internet volgens de Wet Koop op Afstand? Hier vind je antwoord op veel gestelde vragen over retourtermijnen, klachten, garantie, en meer.