18 december 2017

Thuiswinkel.org in grote lijnen blij met Europese goedkeuring btw-maatregelen

Europese vlag

In het kader van de Digital Single Market-strategie verwelkomen Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe de nieuwe btw-maatregelen die de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) van de Europese Unie heeft goedgekeurd. Wel betreuren de belangenverenigingen voor webwinkels het hierbij ingevoerde aansprakelijkheidsregime voor marktplaatsen.

Met het goedgekeurde btw-pakket wordt het voor e-commercebedrijven gemakkelijker om te voldoen aan hun btw-verplichtingen bij grensoverschrijdende verkoop binnen de Europese Unie. Hiermee komt de gewenste Digital Single Market binnen de Europese Unie weer een stapje dichterbij.

Margreet Lommerts, waarnemend secretaris-generaal van Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is, laat in een reactie op het akkoord weten:

"Ecommerce Europe heeft er vertrouwen in dat deze hervormingen de btw-regels voor grensoverschrijdende online handel verder moderniseren. Online verkopers profiteren hiermee met name van een uitgebreide ‘Mini One Stop Shop (MOSS)’, die nu ook de verkoop op afstand van goederen omvat. Dit is iets waar Ecommerce Europe altijd al sterk voor heeft gepleit. Desalniettemin betreuren we dat het vandaag goedgekeurde btw-pakket marktplaatsen aansprakelijk stelt voor de btw-inning bij de import van producten die via hun platform worden verkocht.”

Met de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) kunnen ondernemers de btw over de digitale diensten die ze leveren aan particulieren aangeven via één EU-land. Door de MOSS uit te breiden naar alle b2c-diensten binnen de EU, inclusief de verkoop op afstand van goederen tussen lidstaten, bevordert het pakket de groei van grensoverschrijdende internethandel. Veel van de tekortkomingen van het huidige btw-stelsel worden hiermee aangepakt. Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe zijn ervan overtuigd dat de ‘One Stop Shop’-portal de btw-verplichtingen die (online) verkopers hebben, zal vereenvoudigen. De portal zorgt er namelijk voor dat de aangifte, btw-registratie en betalingsprocedures eenvoudiger en goedkoper verlopen.

Geen btw-voordeel meer voor handelaren van buiten de EU

Verder juichen Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe het wegvallen van de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine leveringen van buiten de Europese Unie toe. Dankzij de nieuwe maatregelen wordt belastingontwijking verder ingeperkt, waarmee er een gelijk speelveld tussen handelaren van binnen en buiten de EU ontstaat. Veel handelaren van buiten de EU profiteerden jarenlang ten onrechte van deze vrijstelling, wat leidde tot concurrentieverstoring binnen de Europese markt. Hoewel de belangenverenigingen het verdwijnen van de vrijstelling ondersteunen, erkennen ze dat de implementatie van dit deel van de hervormingen vóór 2021 een uitdaging is. Dit komt omdat EU-douaneautoriteiten en de logistieke sector tijd nodig hebben om de noodzakelijke en geschikte digitale en administratieve faciliteiten in werking te stellen.

Zorgen rondom aansprakelijkheidsregeling marktplaatsen

Wel hebben Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe enige zorgen rondom de invoering van een aansprakelijkheidsregeling voor (online) marktplaatsen met betrekking tot de invoer (in de EU) van producten met een waarde tot € 150,-. De voorgestelde oplossing om marktplaatsen ‘belastingplichtig’ te stellen voor de levering van goederen die via hun platforms worden verhandeld, wijkt in grote mate af van de huidige btw-regels binnen de EU, waarbij (meestal) de verkoper de belastingplichtige bij de levering van goederen is.

Een dergelijke afwijking lijkt een ongerechtvaardigde, buitenproportionele afwijking van de huidige beginselen van het praktische btw-recht. Aangezien de bepaling over aansprakelijkheid niet in het oorspronkelijke Commissievoorstel was opgenomen, had een grondige effectbeoordeling moeten worden uitgevoerd om de effecten van een dergelijk regime beter te evalueren, alvorens dit door de Raad werd aangenomen.

Meer weten?

Foto van Leon MolenbergWil je meer informatie ontvangen over de nieuwe btw-maatregelen of andere gerelateerde onderwerpen binnen Nederland of Europa, , senior beleidsmedewerker bij Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe.