12 december 2017

Wat betekent de Geoblocking Verordening voor jouw webshop?

wereldbol

Onlangs hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een (politiek) akkoord bereikt over de Geoblocking Verordening. Deze verordening moet ervoor zorgen dat consumenten in de toekomst minder te maken krijgen met ongegronde geoblocking of geodiscriminatie. De Europese Commissie verwacht dat consumenten in de EU op korte termijn net zo makkelijk online over de grens kunnen kopen als in eigen land. Wat betekenen deze regels voor jou?

Geoblocking is het maken van onderscheid op basis van nationaliteit, verblijfplaats, of plaats van vestiging bij internationale (handels)transacties. Ondanks het non-discriminatiebeginsel uit de Dienstenrichtlijn, wordt de Europese consument nog altijd geconfronteerd met verschillende voorwaarden bij het (grensoverschrijdend) kopen van goederen of diensten. De nieuwe regels maken het voor consumenten makkelijker om over de grens te handelen (of diensten af te nemen). Volgens de commissie heeft dat een positief effect op de algehele groei van de e-commercesector.

Wat betekent dit voor jouw webshop?

De Geoblocking Verordening probeert (de toegang tot) de grensoverschrijdende koop en verkoop van goederen en diensten voor iedereen mogelijk te maken.  Meestal wordt deze toegang tot diensten en goederen beperkt door algemene voorwaarden op gronde van prijzen, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. 
De commissie heeft een aantal specifieke gevallen in de verordening opgenomen waarin er geen objectieve rechtvaardiging kan zijn voor het anders behandelen van klanten. Het gaat om een beperkt aantal situaties waarbij geen extra kosten gemoeid zijn voor de onderneming. In de volgende gevallen is het verboden onderscheid te maken op grond van nationaliteit, verblijfplaats, of plaats van vestiging:

  • Een klant die goederen in een winkel koopt in lidstaat A en de gekochte producten zelf vervoert naar lidstaat B (buiten de lidstaat van de verkoper). Bijvoorbeeld: een Nederlandse consument koopt wijn in Frankrijk en vervoert deze zelf naar Nederland.
  • De levering/verkoop van diensten die volledig via de elektronische weg aan de klant worden geleverd. Bijvoorbeeld: een Duitser host een site bij een Zwitserse hostingpartij.
  • Diensten waarbij de klant naar de lidstaat van de verkoper (of leverancier) toe komt en de dienst ter plaatse wordt verleend. Bijvoorbeeld: een Belg die overnacht in een hotel in Denemarken.

De Geoblocking Verordening zorgt ervoor dat er geen ongegronde geoblocking meer kan plaatsvinden in bovenstaande situaties. De Geoblocking Verordening dwingt je als ondernemer (en/of producent) dus niet om je zaken uit te breiden naar andere lidstaten. Ook hoef je je prijzen en verkoopvoorwaarden in verschillende landen niet gelijk te trekken. De verordening zorgt er alleen voor dat verkopers van goederen of diensten binnen lidstaten waar ze al zaken doen geen ongelijke voorwaarden hanteren op basis van geofactoren. Dit door een verbod op geoblocking, een geodiscriminatieverbod op verschillende algemene voorwaarden en een verbod op verschillende betalingsvoorwaarden. De volgende regels gaan volgend jaar voor jou als webshop gelden:

  • Het is niet toegestaan directe of indirecte geoblocking te gebruiken bij het aanbieden van online goederen of diensten. Dit betekent dat je online interfaces niet mag blokkeren of de bezoeker van je website mag re-routen naar een andere site (bijvoorbeeld op basis van zijn/haar nationaliteit of IP-adres). Hier dient de klant zelf toestemming voor te geven.
  • Het verbod op geodiscriminatie zorgt er ook voor dat je geen andere betalingsvoorwaarden mag toepassen voor consumenten uit andere lidstaten. Dat zorgt ervoor dat je als Nederlandse webshop bijvoorbeeld geen VISA-creditcards van Duitse consumenten mag weigeren als je deze wel accepteert van Nederlandse webshoppers. Lees hier meer over de Geoblocking Verordening en het geodiscriminatieverbod op verschillende betaalmogelijkheden.

Uitzonderingen van het verbod

Het verbod op geoblocking geldt niet voor diensten van algemeen belang, financiële dienstverlening, gokken of vervoersdiensten. Ook bij het online aanbieden (streaming) van films, series en sport krijg je als ondernemer niet met deze verordening te maken. Kortom, als je een van deze diensten aanbiedt, mag je wel onderscheid maken op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Voorbeeld: Netflix hoeft in Nederland geen Franse content aan te bieden.

Thuiswinkel.org helpt graag bij het voldoen aan deze regels. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Vincent Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org,