13 november 2017

Uitgesproken Ank: Terugbetaling aan de consument

wetboek en hamer

De consument

Ik heb het totale bedrag van mijn bestelling betaald aan de ondernemer. Daarna besloot ik een gedeelte van de overeenkomst te herroepen en heb ik voor het gedeelte van de bestelling dat ik wel wilde behouden, ook betaald. De eerste betaling van het totaalbedrag heb ik nooit teruggekregen ondanks dat ik herhaaldelijk contact heb gehad met de ondernemer. Ik heb de ondernemer benaderd nadat het geschil was ingediend bij de commissie. Inmiddels heeft het mij zoveel tijd en moeite gekost dat ik een schadevergoeding van €75,00 wil.

De ondernemer

Ik vind het erg vervelend dat er sprake is geweest van chaos en verwarring. Ik had dit sneller en beter kunnen oplossen, maar de verwarring is ontstaan omdat de consument beide facturen had betaald. Door een systeemfout kon ik de eerste betaling niet terugvinden. De eerste factuur had overigens helemaal niet betaald hoeven worden. Een schadevergoeding is in dit geval niet op zijn plaats, omdat deze niet is gebaseerd op de daadwerkelijk door de consument gemaakte kosten. Ik heb de consument daarom een schikkingsvoorstel gedaan waarbij ik het klachtengeld dat de consument aan de commissie heeft betaald, zou vergoeden. De consument heeft dit voorstel van de hand gewezen.

De commissie

Het staat vast dat de terugbetaling veel te lang heeft geduurd. Het zal ongetwijfeld enige moeite hebben gekost om het probleem bij de ondernemer aan te kaarten en tot een oplossing te komen. Toch is dit voor ons ontoereikend om de consument hiervoor een schadevergoeding toe te kennen. Van concrete schade is in dit geval geen sprake. De ondernemer dient het klachtengeld van de consument te vergoeden plus een bijdrage in de behandelingskosten van €300,00. 

Mijn oordeel

Al met al vind ik dat dit een te dure kwestie is geworden. Het is goed dat de ondernemer nog heeft willen schikken met de consument en het bedrag van de eerste factuur is uiteindelijk terugbetaald. Helaas is deze kwestie alleen maar doorgezet naar de commissie om een schadevergoeding te krijgen. Het is goed om te lezen dat de commissie deze heeft afgewezen. Toch is dit een voorbeeld van een zitting plus uitspraak die we graag – samen met de ondernemer – willen voorkomen.

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbaak!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases