9 oktober 2017

Ben jij al klaar voor de nieuwe privacywet?

Identiteit in code met slotje

Tijdens Shopping Today eind vorige maand presenteerde Thuiswinkel.org haar Thuiswinkel Privacytool. In hun presentatie vertelden twee privacy-experts van de belangenvereniging meer over de nieuwe Europese privacywet die volgend jaar in werking treedt en hoe Thuiswinkel.org haar leden gaat helpen om hieraan te voldoen.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking en deze nieuwe privacywet heeft een grote impact op onder andere de Nederlandse online retailbranche. Daarom heeft Thuiswinkel.org samen met partners ICTRecht en PrivacyBlox intensief aan de ontwikkeling van een online tool gewerkt. “Uit de markt ontvingen we veel geluiden dat de nieuwe privacywet voor de nodige problemen kan zorgen”, vertelt Elaine Oldhoff, beleidsadviseur Privacy bij Thuiswinkel.org en een van de sprekers tijdens Shopping Today. “Sterker nog, onderzoek laat zien dat zes op de tien mkb’ers nog niet voldoen aan de vereisten. Met onze tool willen wij onze leden zo goed mogelijk ondersteunen bij de naleving van de verplichtingen uit de AVG.”

De Thuiswinkel Privacytool helpt je verder

De Thuiswinkel Privacytool biedt de gebruiker hulp op verschillende gebieden van de AVG. Allereerst krijg je dankzij een zogenoemde nulmeting een beter inzicht in de huidige situatie van jouw organisatie. Heb je bijvoorbeeld meer of minder dan 250 medewerkers en heeft jouw organisatie al een eigen privacybeleid?

Wanneer je de nulmeting hebt doorlopen, geeft de privacytool via openstaande taken aan welke stappen je nog moet nemen om aan de nieuwe privacywet te voldoen. Op dit moment krijg je onder andere ondersteuning bij de volgende verplichtingen uit de AVG:

  • Privacy-administratie

    Onder de AVG moeten vrijwel alle verwerkingsverantwoordelijken (dus ook webshops) een privacy-administratie bijhouden. Zo moet je alle verwerkingsactiviteiten (dus het opslaan, kopiëren, inzien of doorsturen van persoonsgegevens) opslaan in een register. De Thuiswinkel Privacytool helpt bij het opzetten en bijhouden van dit register. Gebruik de vragenlijst voor dataverwerkingen en houd al je verwerkingsactiviteiten zorgvuldig bij.

  • Verwerkersovereenkomsten

    Het is onder de AVG verplicht om als webwinkel een verwerkersovereenkomst te sluiten met alle derde partijen die persoonsgegevens voor of namens jou verwerken. Met de Thuiswinkel Privacytool genereer je voor iedere samenwerking waarbij persoonsgegevens worden verwerkt een verwerkersovereenkomst op maat.

  • Privacyverklaring

    Als webwinkelier verwerk je regelmatig persoonsgegevens (denk maar aan het opslaan, kopiëren, inzien of doorsturen van personeels- of klantgegevens). Dit mag volgens de wet alleen op een ‘rechtmatige, behoorlijke en transparante’ manier gebeuren. Je voldoet hieraan als je de consument in duidelijke en eenvoudige taal informeert over zijn rechten en de verwerking van zijn persoonsgegevens, bijvoorbeeld via een privacyverklaring. Met de Thuiswinkel Privacytool maak je gemakkelijk een specifieke privacyverklaring voor jouw organisatie.

Meteen beginnen of meer informatie?

Benieuwd naar wat de Thuiswinkel Privacytool voor jou kan betekenen? Ga dan naar www.thuiswinkel.org/privacytool en begin vandaag nog met het optimaliseren van je privacybeleid. Geen lid? Neem dan via contact op met onze juridische afdeling voor meer informatie.