27 oktober 2017

Wat wil Rutte en wat willen webwinkels?

Blog Martijn Hos

Nu de namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen officieel bekend zijn gemaakt, is het tijd om eens vanuit een e-commerceperspectief naar de plannen van het kabinet-Rutte III te kijken. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ook dit is een retail-luw regeerakkoord. En in zekere zin is het natuurlijk ook wel vanzelfsprekend dat aan grotere maatschappelijke en sociaaleconomische thema’s meer aandacht wordt besteed. Maar wie goed leest, vindt toch nog wel wat zaken die webwinkels raken. Er zijn wel degelijk een aantal interessante punten voor de e-commercebranche te vinden. De ultieme vraag is vervolgens natuurlijk of we met deze plannen de juiste kant op gaan...

 

Wat wil Rutte III?

Wat willen webwinkels?

Justitie en (cyber)veiligheid (p.3)

Het kabinet wil de digitale veiligheid vergroten door flexibilisering van operationele sterkte. Dit wordt gefinancierd uit €267 miljoen extra voor wijkagenten en rechercheurs.

Het is zaak dat de politie een digitaal DNA ontwikkelt. Ook (wijk)agenten en rechercheurs moeten bekend zijn met cyberpraktijken als hacks en DDoS-aanvallen.

Er wordt een ambitieuze cybersecurity-agenda opgesteld met onder meer standaarden voor Internet-of-Things-apparaten en het stimuleren van bedrijven om veiligere software te maken via software-aansprakelijkheid.

IoT is een verkoopkans en bedreiging in één. Wanneer IoT-apparatuur onvoldoende beveiligd is, kunnen zij voor DDoS-aanvallen tegen retailers worden gebruikt. Webwinkels mogen erop vertrouwen dat (standaard)software in orde is en software-updates tijdig worden gedaan om (reputatie)schade en het lekken van persoonsgegevens te voorkomen.

Het versterken van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als aanspreekpunt van de Computer Emergency Response Teams (CERT) van alle sectoren.

Hiermee gaat een wens van Thuiswinkel.org in vervulling. Het NCSC (of Digital Trust Center) moet een loket zijn voor webwinkels die met security-issues zitten.

Het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van cyberhygiëne.

In mijn ogen is het een goed idee als ook de consument in campagnes wordt meegenomen. Phishing leidt immers bij zowel consumenten als bedrijven tot schade en kosten.

Onderwijs en onderzoek (p.9)

In het onderwijs komt meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. (p.9)

Deze beweging is in principe goed, maar hoe het kabinet dat gaat doen, blijkt niet uit de plannen. E-commercebedrijven kampen met 8000 structurele vacatures voor bijvoorbeeld programmeurs. De vijver waaruit webwinkels talenten kunnen vissen, moet snel groter worden.

Economie, innovatiebeleid en vestigingsklimaat (p.33)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt gevraagd een speciaal team op te richten op het gebied van digitale mededinging. Door kennis op te bouwen van digitale innovaties en digitale markten kan er effectiever en doelgerichter worden opgetreden tegen het misbruik van de marktmacht door dominante spelers in de interneteconomie

Het is goed dat Nederland zich aansluit bij de internationale ontwikkelingen die de dominantie van (vaak) internetplatforms onderzoeken. Er is behoefte aan eerlijke concurrentieverhoudingen. Daarbij wil ik wel oproepen om ook te kijken naar voldoende digitale geletterdheid en niet alleen te denken vanuit traditionele monopolies. Doe juist onderzoek naar de negatieve effecten voor leveranciers van platformen en marktdynamiek.

Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen, gaat het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt.

 

E-commercebedrijven kunnen groeien, vooral ook over de grens. Dit is daarom een net zo logische als gratuite wens waaraan vooral in Europa al wordt gewerkt. Het zou een brevet van onvermogen zijn als het nieuwe kabinet hier niet vol gas op geeft.

Wat valt er nog meer op?

Iets verder uit onze scope, maar nog steeds heel interessant, is het inzicht van het kabinet dat het mkb een krachtigere rol verdient in het innovatiebeleid. Zo worden de innovatiekredieten voor het mkb uitgebreid. Dit biedt ook webwinkels de ruimte te blijven innoveren en groeien.

Daarnaast zal PostNL de plannen van het kabinet niet geheel met een gerust hart tegemoetzien. Ik denk niet dat het postbedrijf het leuk vindt dat het kabinet laat onderzoeken of een aanbesteding van de universele postdienst al dan niet de voorkeur verdient boven het huidige model waarbij de overheid PostNL compenseert voor de verlieslatende activiteiten.

Daarnaast wil ik hier ook nog de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% noemen. Natuurlijk zit de nuance in compensaties elders in het fiscale domein, maar consumenten gaan dit op de aankoopbon terugzien. Ook zullen zij zich de crisismaatregel herinneren van het verhogen van het hoge btw-tarief naar 21 procent. Waarom wordt dat niet teruggedraaid? Hebben we hiermee dan het nieuwe ‘kwartje van Kok’ te pakken?

Aandacht voor opleiden

Al met al denk ik dat we op de goede weg blijven voor een gezond Nederlands e-commerceklimaat. Maar toch kan er volgens mij nog zoveel meer worden gedaan. In mijn ogen moet er bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan e-learning in de huidige plannen. Er heerst een gigantisch tekort aan gekwalificeerd e-commercepersoneel en als we daar niet hard aan gaan werken, raken de grote e-commercelanden als de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk steeds verder uit het zicht. Hier zie ik dus wel de grootste uitdaging op het gebied van online retail voor het nieuwe kabinet van Mark Rutte. Ik wens hem en zijn team veel succes.

Auteur: Martijn Hos

Foto Martijn Hos Sinds september 2010 is Martijn Hos directeur belangenbehartiging & beleid bij Thuiswinkel.org. Hij is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan de overheid, politiek en stakeholders over online retail. De nadruk hierbij ligt op thema’s als consumentenrecht, betalingsverkeer, privacy, veiligheid, logistiek en duurzaamheid. Hiervoor was hij werkzaam in verschillende functies bij VNO NCW. Voor vragen kun je mailen naar