28 september 2017

Steden lopen vol, maar er is nog ruimte genoeg

Binnenstad met flats

Stadsdistributie is een onderwerp dat al jaren de aandacht vraagt van zowel de logistieke sector als de gemeente als retailers. Ondanks het vele praten over het optimaliseren van de stedelijke logistiek blijft een gerichte oplossing vooralsnog achterwege. Dat geeft natuurlijk meteen de complexiteit van dit onderwerp weer. Er bestaat namelijk geen one-size-fits-all-oplossing. Sterker nog, gemeenten moeten per wijk gaan bekijken wat de beste manier is om de logistiek in de binnenstad in te richten.


De afgelopen jaren is de stadsdistributie steeds complexer geworden. De logistieke stromen nemen toe en raken tegelijkertijd steeds verder versnipperd. Zo hebben we het niet meer alleen over B2C, maar ook over B2B, C2C en zelfs C2B. Met name de stromen van en naar de consument laten een grote diversiteit aan voertuigen zien en de concurrentie tussen de verschillende vervoerspartijen is moordend. Daarnaast neemt de consument zelf steeds meer de regie over en gaat vaker zelf vervoeren. Dit maakt de stadsdistributie nog complexer aangezien individuele consumenten helemaal lastig te sturen zijn en de versnippering hierdoor nog verder toeneemt.

 

Technologische ontwikkelingen

Ondanks het feit dat de complexiteit over de laatste jaren alleen maar groter is geworden, heeft de tijd ook veel oplossingen gebracht. Denk maar aan de toenemende technische mogelijkheden waarmee we met data de ruimte in binnensteden steeds beter kunnen benutten. Hier is ook veel behoefte aan want er zijn nog zo veel plekken die niet volledig effectief benut worden binnen de stadsgrenzen. Daarnaast rijden chauffeurs soms wel drie rondjes extra op zoek naar een parkeerplek omdat er te weinig informatie over beschikbare plekken is. Ook de 24 uren die een dag heeft zouden beter ingezet kunnen worden, aangezien momenteel maar 12 uren effectief worden gebruikt. Naast de technologische oplossingen bieden ook nieuwe afleveropties veel potentie op dit gebied. Denk maar aan (flexibele) kluizenwanden aan de rand van wijken, het gebruik van robots of het gebruik van gezamenlijke (mobiele) warehouses, waardoor pakketten beter geconsolideerd kunnen worden.

De grootste uitdaging is op dit moment om al deze oplossingen ook daadwerkelijk toe te passen, want wie gaat hiervoor zorgen? In de ogen van Thuiswinkel.org moeten individuele gemeenten hier een grote rol in gaan spelen. Zij moeten hun stad in kaart brengen, vervoersstromen beter stroomlijnen en actief samenwerken met logistieke dienstverleners. Uiteindelijk moeten er ergens keuzes worden gemaakt; op zich is er ruimte genoeg in steden, maar niet voor alle vervoersstromen tegelijk.

 

Expertgroep ShoppingTomorrow

Thuiswinkel.org denkt graag mee over de optimalisering van de stadsdistributie. Daarom acteert de belangenvereniging als voorzitter van de expertgroep ‘City Distribution’ binnen het onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow. Hierin wordt met een breed scala aan ketenpartijen de problematiek in binnensteden in kaart gebracht en gezocht wordt naar oplossingen om de logistiek in binnensteden effectiever te organiseren. Op basis van de onderzoeksresultaten stelt de expertgroep een rapport op en de definitieve versie daarvan wordt tijdens de Webwinkel Vakdagen in januari 2018 gepresenteerd.