22 september 2017
Persbericht

Steeds meer opleiders vinden aansluiting bij de online sector

Eerste excellente opleidingen zijn een feit

Uitreiking certificaten

Op 21 september heeft Thuiswinkel e-Academy wederom negentien opleidingen gecertificeerd op de door haar achterban opgestelde e-commercecompetenties. Het betreft vijftien hbo- en vier post-hbo-opleidingen. Hun curriculum voldoet aan de eisen die e-commercebedrijven en omnichannel spelers stellen op het gebied van online marketing, webshopmanagement of e-commercelogistiek. Met deze e-Academy-certificering tonen opleiders aan studenten én het bedrijfsleven dat hun curriculum inhoudelijk aansluit op het werkveld. 

De opleiders die opnieuw zijn gecertificeerd door e-Academy, zijn er in geslaagd om weer vernieuwing in hun curriculum aan te brengen. Sophie van Rooij, programmamanager e-Academy: “We zien dat de opleiders die met ons samenwerken zich goed bewust zijn van de noodzaak tot vernieuwing en hier ook actief mee bezig zijn. De competentieprofielen die we samen met het beroepenveld op het gebied van e-commerce ontwikkelen, geven aan in welke richting deze ontwikkeling moet plaatsvinden om optimaal aangesloten te zijn op het werkveld. Deze profielen zijn opgesteld door specialisten uit de branche die werkzaam zijn bij bedrijven als bol.com en wehkamp. Daarnaast zijn ze gestoeld op inzichten uit arbeidsmarktonderzoek. Deze worden jaarlijks geactualiseerd, zodat ze in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de e-commercebranche".

Excellente curricula

Dit jaar hebben zijn vijf opleidingen excellent gecertificeerd: drie hbo- en twee post-hbo-opleidingen. Kenmerkend voor de excellent bevonden hbo-opleidingen is dat zij studenten gedurende meerdere jaren intensief laten kennismaken met het e-commercevak. Zo is er een manier gevonden om flexibiliteit in het curriculum in te bouwen, waardoor vernieuwing relatief snel kan worden doorgevoerd. Ook is er een sterke praktijkcomponent en interactie met het werkveld. De excellente hbo-opleidingen zijn: de afstudeerrichting Digital Marketing van de Hogeschool van Amsterdam, Fontys Academy for Creative Industries en E-commerce, Marketing & Sales van Hogeschool Tio. 
Daarnaast zijn de opleidingsprogramma’s van de online marketing-traineeships van Schaal Plus en Digital Marketing Professionals excellent bevonden. In deze programma’s worden afstudeerders klaargestoomd als online marketing-consultant. Hiermee wordt ingespeeld op het probleem van moeilijk vervulbare online marketing-vacatures in de markt.

Arbeidsmarktonderzoek: 60% van de bedrijven heeft moeilijk vervulbare vacatures

Vernieuwing van het onderwijs is nodig om het innovatief vermogen van het Nederlandse e-commercebedrijfsleven te versterken. E-commerce raakt alle sectoren, van retailers, banken en producenten tot de business-to-business-sector, waar e-commerce sterk in opkomst is. Ook zijn er vele toeleveranciers op het gebied van consultancy, logistiek en software. Het Arbeidsmarktonderzoek van Thuiswinkel.org toont aan dat 60% van de bedrijven moeilijk vervulbare vacatures heeft. De vijver van e-commercetalent is eenvoudigweg te klein. “Samenwerken is volgens ons een sleutel tot succes”, aldus Van Rooij. “Opleiders zouden de ontwikkeling van het curriculum gezamenlijk kunnen oppakken. Door samen te werken aan een basisfundament kan er sneller en beter worden ontwikkeld, want de content is veelal hetzelfde. Het onderscheid kan worden gemaakt door het oefenen van praktijksituaties en de soft skills, die zo belangrijk zijn".

Om verdere versnelling binnen het onderwijs aan te brengen is een professionele samenwerking tussen instellingen noodzakelijk.

Meer informatie?

Lydia van Toorn Wil je meer weten over Thuiswinkel e-Academy en haar diensten? Neem dan een kijkje op de website www.e-academy.nl of neem contact op met Lydia van Toorn, campagnemanager bij Thuiswinkel e-Academy ()