28 augustus 2017

Uitgesproken Ank: Veel voeten in de aarde

weegschaal en hamer

De consument

Ik heb in april een aantal tuinplanten besteld. Slechts een gedeelte is geleverd op de afgesproken dag. Er is een nieuwe bezorgdatum gemaakt, maar op deze dag werden de verkeerde planten geleverd. De juiste levering heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De ondernemer heeft mij een korting aangeboden in plaats van levering, maar ik wil alsnog de planten plus het betaalde bedrag retour als compensatie voor het gedoe en de ergernis.

De ondernemer

De consument heeft van mij een deellevering ontvangen. Het komt wel vaker voor dat ik niet alles tegelijkertijd kan leveren of dat ik slechts een deel kan leveren. We hebben de consument een flinke korting aangeboden.

De commissie

Voor ons staat vast dat er slechts een gedeelte is geleverd. De ondernemer betwist niet dat de genoemde bezorgafspraken niet, of niet naar behoren, zijn nagekomen. Nu de ondernemer zich niet aan zijn contractuele verplichting heeft gehouden, zijn wij van oordeel dat de klacht gegrond is. De geleverde planten alsnog terugsturen is geen optie want die staan al in de grond. Daarom wordt de overeenkomst gedeeltelijk ontbonden voor zover deze betrekking heeft op de niet geleverde planten.

Mijn oordeel

Er wordt niet aan de hele eis van de consument voor het gedoe en de ergernis tegemoetgekomen. Alleen voor het gedeelte van de overeenkomst dat niet is nagekomen, krijgt de consument compensatie. Zou deze uitspraak anders zijn geweest als ons lid wel naar de zitting was toegekomen en ter plekke de kwestie had verdedigd? De ervaring leert dat het belangrijk is om een goed onderbouwd verweer te schrijven én dat ook ter plekke te verdedigen. De commissie doet uitspraak op basis van de feiten die beschikbaar zijn. De ondernemer kent alle feiten en kan daar energie en tijd in steken. Naar mijn mening heeft het anders ook geen toegevoegde waarde om een zitting door te laten gaan. Dan kan de ondernemer beter een schikking treffen met de consument. 

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbaak!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases