31 juli 2017

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Krein Bons

“Thuiswinkel.org is zoveel meer dan een keurmerk”

Krein Bons

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 juni jl. werd het bestuur van Thuiswinkel.org uitgebreid met drie vooraanstaande personen uit de e-commercewereld. Een van deze nieuwe bestuursleden is Krein Bons, directeur bij VanHaren Schoenen B.V. De hoogste tijd om nader kennis met hem te maken.

Waarom wilde je bestuurslid worden van Thuiswinkel.org?

“Ik ben een tijdje geleden gevraagd door de voorzitter van Thuiswinkel.org, Paul Nijhof, en ik was direct enthousiast. De komende jaren komen er genoeg uitdagingen op de Nederlandse e-commercesector af en ik denk dat Thuiswinkel.org daar een waardevolle bijdrage in kan leveren. Thuiswinkel.org is een mooie organisatie met verschillende commissies binnen diverse vakgebieden. Mede op basis van deze commissies kan de vereniging haar leden voorbereiden op wat er komen gaat, bijvoorbeeld op het gebied van juridische ondersteuning en lobbywerkzaamheden.”

Zijn er bepaalde onderwerpen waar je je mee bezig wilt gaan houden als bestuurslid?

“Ik denk dat Thuiswinkel.org als belangenvereniging veel kan betekenen voor kleinere leden. De grote jongens hebben vaak eigen medewerkers voor juridische zaken of marketing. Startups en andere kleinere webshops kunnen op deze gebieden veel uit de dienstverlening van Thuiswinkel.org halen. Je ziet vaak dat de kleine leden zich bij Thuiswinkel.org aansluiten vanwege het keurmerk en het daarmee samenhangende consumentenvertrouwen. Maar Thuiswinkel.org kan nog meer voor ze doen en de kleinere organisaties weten dat nog niet altijd. Ik wil me inzetten om een brug te slaan tussen deze leden, Thuiswinkel.org en bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met brancheorganisaties als INretail en MKB Nederland.“

Voor welke belangen van onze leden wil je op gaan komen als bestuurslid?

“Ik vind fraudepreventie een actueel onderwerp binnen de e-commercebranche. Net als de sector zelf ontwikkelen frauduleuze webshops zich bijzonder snel. Het is belangrijk iedereen hier zoveel mogelijk tegen te wapenen en snel en adequaat te reageren. Het waarborg en de certificering zijn belangrijke tools. Hiermee kan Thuiswinkel.org voor consumenten en organisaties duidelijkheid scheppen over veilig online shoppen.“

“Daarnaast komt duurzaamheid bij steeds meer organisaties hoger op de agenda te staan. Bij veel (web)winkels start dat met de last mile op logistiek gebied. Het thema duurzaamheid biedt nog meer kansen. Naast de impact op het milieu, zit duurzaamheid ook in de ontwikkeling van je medewerkers door continue bijscholing. Ik heb er enorm veel zin in om me hiervoor in te zetten.”

Wat is de grootste uitdaging voor de Nederlandse e-commercesector de komende jaren?

“Met de sterke opkomst van grote internationale spelers als Amazon en Google, komt er vanuit het buitenland veel concurrentie naar de Nederlandse markt. Deze bedrijven gaan snel en zijn goed bezig op het gebied van innovatie. Het is voor Nederlandse webwinkels een lastige opgave dit tempo en niveau te evenaren. Hier ligt de belangrijke taak voor Thuiswinkel.org om haar leden goed te informeren over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zouden we een facilitator kunnen zijn in eventuele samenwerkingen tussen onze leden en deze grote wereldspelers.”

“Kortom, er gebeurt veel binnen de Nederlandse e-commercebranche en de nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Ik zie het als een mooie uitdaging om hier in mijn nieuwe functie als bestuurslid bij Thuiswinkel.org een bijdrage in te kunnen leveren.”

Wie is Krein Bons?

Krein heeft de studie HBO Economie afgerond is vervolgens in verschillende functies actief geweest binnen de schoenen- en textielbranche. Momenteel is hij directeur van VanHaren Schoenen B.V. en heeft hij diverse andere verantwoordelijkheden bij moederbedrijf Deichmann Group UK. Daarnaast vervult Krein verschillende nevenfuncties; hij is onder andere bestuurslid bij de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), lid van de Raad van Advies van de European Fashion Business School (EFBS) en voorzitter van de Vereniging Grootwinkelbedrijf Textiel (V.G.T.).