28 juli 2017

NVWA start handhaving reclameverbod voor rookwaren

stapel sigaretten

De Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft Thuiswinkel.org laten weten dat zij na de zomer gaan controleren of webshops die rookwaren of e-sigaretten verkopen voldoen aan het reclameverbod. Als webwinkels niet voldoen aan het reclameverbod zal de NVWA optreden en kunnen er dus boetes worden opgelegd.

Wat houdt het reclameverbod in?

Online reclame is verboden voor tabaksproducten, elektronische dampwaar (met en zonder nicotine) en voor roken bestemde kruidenproducten. Het reclameverbod geldt ook voor webwinkels en websites van fysieke tabaks- of (e-)sigarettenspeciaalzaken.

Net als in fysieke verkooppunten is het in webwinkels alleen toegestaan de te koop aangeboden producten op een reguliere wijze te tonen. Dat wil zeggen dat de producten alleen in een gesloten verpakking, tegen een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding getoond mogen worden. Hierbij mag je alleen het merk, de merkvariant, de grootte of de inhoud van de verpakking, en de consumentenprijs vermelden. Elke presentatie die een verdergaand aanprijzend karakter heeft dan deze reguliere presentatie, geldt als een overtreding van het reclameverbod. Let op: aanprijzingen als veel smaak, goede dampproductie, minder schadelijk dan…, best verkocht etc. zijn niet toegestaan.

Een nadere uitleg over deze regels specifiek voor websites vind je op de website van de NVWA

Twijfel je of dit verbod ook voor jou geldt, of je wel of niet voldoet of heb je andere vragen? Neem dan contact op met onze juridische afdeling