17 juli 2017

Switch eenvoudig van bank met de Overstapservice

toets met pay

Met de opkomst van nieuwe typen banken en fintech is er de laatste jaren veel veranderd in het bankenlandschap. Zo zijn de diensten van banken meer van elkaar gaan verschillen, maar ook de kosten kunnen ver uiteenlopen. Waar het vroeger een hele klus was om van bank te wisselen zijn er recent afspraken gemaakt om dit proces te vereenvoudigen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een eenvoudige overstapservice.

Wat is de Overstapservice?

De Overstapservice (www.overstapservice.nl) is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland en bestaat al sinds 2004. Deze service is nog relatief onbekend bij het grote publiek maar maakt het veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger en zorgt ervoor dat uw betalingsverkeer soepel doorloopt. Je kunt van de Overstapservice gebruikmaken als je je betalingsverkeer wilt omzetten naar een nieuwe of bestaande betaalrekening bij een andere bank. Indien je een zakelijke betaalrekening hebt, is hiervoor aanvullende, specifieke informatie beschikbaar bij je bank.

Wat regelt de Overstapservice?

De Overstapservice leidt dertien maanden lang bij- en afschrijvingen op je oude betaalrekening door naar je nieuwe of bestaande betaalrekening bij een andere bank. Voor deze ruime periode is gekozen omdat vrijwel alle bij- en afschrijvingen minimaal één keer per jaar plaatsvinden. Ongeveer een maand voordat de Overstapservice stopt, krijg je hierover bericht van je nieuwe bank.

De Overstapservice biedt je het volgende:

 1. Bijschrijvingen op je oude betaalrekening, zoals salaris of uitkering, worden automatisch doorgeleid naar je nieuwe betaalrekening.
 2. Betalingen op grond van een afgegeven machtiging (incasso) worden rechtstreeks van je nieuwe betaalrekening afgeschreven. Je hoeft de incassanten niet zelf te informeren, want dat doet de Overstapservice voor je, nadat de incasso-opdracht is verwerkt.
 3. Op IBAN-Acceptgiro’s mag je het oude rekeningnummer (IBAN) met een pen veranderen in het nieuwe rekeningnummer (IBAN).
 4. Op het rekeningoverzicht van uw nieuwe bank zie je welke bij- en afschrijvingen via de Overstapservice zijn doorgeleid. Op je rekeningoverzicht staat dan de volgende tekst: “Overstapservice via (IBAN oude rekening)”.
 5. Je krijgt van je oude bank een overzicht van de opdrachten tot periodieke overboeking en selectieve rekeningblokkades die worden beëindigd. Dit overzicht kun je gebruiken om periodieke overboekingen en rekeningblokkades voor je nieuwe betaalrekening te regelen.

Wat moet je zelf regelen?

De Overstapservice neemt je veel werk uit handen, maar er zijn zaken die je zelf moet doen:

 1. Betaalpassen, creditcards, internetbankieren en eventuele andere producten voor de nieuwe betaalrekening moet je aanvragen bij je nieuwe bank. Neem daarvoor tijdig contact op met je nieuwe bank. De producten van de oude bank, zoals de betaalpas, kun je blijven gebruiken tot het moment dat je de betaalrekening en andere producten bij de oude bank hebt opgezegd. Je krijgt van je oude bank een bericht, waarin de gevolgen van de Overstapservice voor je oude betaalrekening staan.
 2. De Overstapservice stopt na dertien maanden. Het is belangrijk dat je bedrijven en instellingen waarvan je betalingen ontvangt zelf informeert over je nieuwe rekeningnummer (IBAN). Denk bijvoorbeeld aan je salaris, pensioen of uitkering. Ga naar www.overstapservice.nl voor een set handige kaarten, waarmee je deze bedrijven en instellingen kunt informeren of vraag deze op bij je nieuwe bank.
 3. Periodieke overboekingen en selectieve rekeningblokkades die niet op het overzicht staan dat je van je oude bank hebt ontvangen, moet je zelf bij je oude bank stopzetten en opnieuw regelen met je nieuwe bank. Dit geldt met name voor geagendeerde betalingsopdrachten en rekeningblokkades die je via internetbankieren hebt opgevoerd. Maak in dat geval vóór het stopzetten een uitdraai van deze gegevens in internetbankieren zodat je deze informatie bij de hand hebt.
 4. Voor het doorleiden van incasso’s moet de incassant gebruikmaken van een bank die aangesloten is op de Overstapservice. In het geval van bijvoorbeeld een buitenlandse incassant moet je zelf de incassant informeren over je nieuwe rekeningnummer (IBAN). Vrijwel alle Nederlandse banken actief in het betalingsverkeer zijn in ieder geval aangesloten op de Overstapservice.

Hoe en waar kun je gebruikmaken van de Overstapservice?

Aanvragen gaat eenvoudig door het invullen van het formulier ‘Aanvraag Overstapservice’, dat de nieuwe bank aan je verstrekt. Houd er rekening mee dat de aanvraagprocedure ongeveer twee weken in beslag kan nemen. Je kunt de Overstapservice dus in laten gaan minimaal twee weken tot maximaal drie maanden nadat de nieuwe bank je aanvraag in behandeling neemt. Je nieuwe bank voert de Overstapservice uit met hulp van de oude bank. De gegevens worden dan ook na ontvangst door zowel de oude als de nieuwe bank gecontroleerd en verwerkt.

Handige tips

 • Informeer bij je oude bank naar de mogelijke gevolgen van de Overstapservice voor eventuele andere producten en diensten die je bij de oude bank afneemt.
 • Na dertien maanden eindigt de Overstapservice. Je krijgt hierover één maand voor het einde bericht. Wij adviseren je om op je rekeningoverzicht na te gaan of er nog bij- en afschrijvingen via je oude betaalrekening hebben plaatsgevonden.
 • Op www.overstapservice.nl vind je handige kaarten waarmee je bedrijven en instellingen, zoals je werkgever, kunt informeren over je nieuwe rekeningnummer (IBAN).

Wil je meer weten?

Op www.overstapservice.nl vind je meer informatie over de Overstapservice en een overzicht van de deelnemende banken. Je kunt bij je nieuwe bank terecht voor vragen over de Overstapservice en het gebruik van producten en diensten bij de nieuwe bank.

Wat zijn de ervaringen met de Overstapservice?

Door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) wordt periodiek de werking van de Overstapservice geëvalueerd. De laatste gebruikersevaluatie vond in juni 2016 plaats. Gebruikers van Overstapservice waren erg tevreden over deze service en waardeerden hem met een gemiddelde beoordeling van 7,8 op een schaal van 1 (slecht) tot 10 (uitmuntend).