7 juli 2017

Consument hecht steeds meer waarde aan e-commerceverpakkingen

overhandigd pakket

Deze week heeft Milieu Centraal haar jaarlijkse rapportage over de resultaten van het Meldpunt Verpakkingen (een initiatief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, KIDV) over 2016 gepubliceerd. Bij dit meldpunt kunnen consumenten terecht met vragen, meldingen en ideeën over verpakkingen en milieu. Opvallend is dat in 2016 het aantal meldingen fors is toegenomen. Op basis daarvan kunnen we concluderen dat consumenten steeds meer oog hebben voor duurzame verpakkingen.

De online-retailsector speelt maar een relatief kleine rol binnen de totale verpakkingsmarkt. Toch betreft 19% van de meldingen die bij Meldpunt Verpakkingen zijn binnengekomen klachten over pakketten uit de e-commercebranche. Dit is een sterke groei ten opzichte van 2015, toen dit aandeel nog 6%. Deze meldingen zijn met name gerelateerd aan de hoeveelheid lucht in de verpakkingen, oftewel te grote verzendverpakkingen.

Wat doet Thuiswinkel.org?

Thuiswinkel.org is uiteraard op de hoogte van het feit dat er vaak overbodige ruimte is in verstuurde pakketten. De belangenvereniging werkt samen met haar leden aan de verdere optimalisering van verpakkingen. Daarbij ligt de focus niet alleen op het terugbrengen van de overbodige ruimte in verpakkingen maar bijvoorbeeld ook op de reductie van plastic in verpakkingen en opvulmateriaal. Inmiddels zijn er al heel wat stappen gezet. Eind van dit jaar hoopt Thuiswinkel.org met een nieuw rapport te komen waarin haar leden concrete handvatten krijgen om de verpakkingen verder te optimaliseren.

“Het belangrijkste doel van een verpakking is de bescherming van het product”, stelt Margreeth Pape, adviseur logistiek en duurzaamheid bij Thuiswinkel.org. “Natuurlijk streven we ernaar om zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken en om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken. Wat we echter niet uit het oog mogen verliezen, is dat de milieuschade nog veel hoger ligt als een pakket beschadigd bij de klant wordt afgeleverd. Het is zaak dat bedrijven een goede balans weten te vinden in het optimaal beschermen van het verstuurde product en het minimaliseren van de verpakking.”

Meer info?

Mocht je meer willen weten over de activiteiten van Thuiswinkel.org op het gebied van duurzame verpakkingen of advies willen over hoe je verpakkingen verder kunt verduurzamen, neem dan contact op met Margreeth Pape (), adviseur logistiek en duurzaamheid bij Thuiswinkel.org. Daarnaast kun je hier de volledige rapportage van Milieu Centraal downloaden.