16 juni 2017

Thuiswinkel.org en AP bereiden je voor op de AVG

privacy slotje computer In mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Europese webwinkels moeten door deze nieuwe richtlijn aan strengere regels voldoen. Wij informeren onze achterban over de relevante ontwikkelingen, zodat die aan de huidige en nieuwe wetten kan voldoen. Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs een speciaal telefoonnummer en e-mailadres in gebruik genomen om bedrijven verder te helpen. We hopen dat webwinkels op deze manier op tijd klaar zijn voor de aanstaande wetswijziging. 
Kortgezegd komt het erop neer dat het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens flink wordt aangescherpt door de AVG. Bedrijven moeten zich op dit gebied aan nieuwe, strenge voorschriften gaan houden om fikse boetes te voorkomen. Daarom geven we uitgebreide informatie over de onderwerpen waarin het nodige gaat veranderen onder de nieuwe Europese wet.
De AVG (of General Data Protection Regulation (GDPR)) wordt pas volgend jaar van kracht, maar toch attenderen we onze leden erop dat er nu al gekeken moet worden naar de mogelijke impact van deze wetswijziging op hun business. Er gaat namelijk een hoop veranderen en de ervaring leert dat bedrijven de komende tijd nodig hebben om aan de nieuwe wetten te kunnen voldoen.

De rol van de toezichthouder

Onder de AVG worden niet alleen de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. De Nederlandse toezichthouder op dit gebied, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), krijgt ook meer armslag om op te treden tegen bedrijven die zich vanaf 25 mei 2018 niet aan de regels houden. Zo kunnen de boetes bijvoorbeeld oplopen tot wel € 20 miljoen of tot 4% van de wereldwijde jaaromzet als dat bedrag hoger is.
Uiteraard blijft Thuiswinkel.org als belangenvereniging voor webwinkels in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderwerpen in deze gesprekken zijn onder meer statusupdates rondom de nieuwe wetgeving en mogelijke problemen waar onze leden tegenaan kunnen lopen bij het uitvoeren van aanpassingen om aan de AVG te voldoen. 

Vragen over de AVG? Stel ze aan de AP

Op deze manieren hopen we onze leden goed voor te kunnen bereiden op de veranderingen die volgend jaar op ze afkomen. Daarnaast biedt de AP sinds kort zelf ook praktische ondersteuning aan bedrijven. Zo zijn de publieksvoorlichters van de AP wekelijks op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar voor vragen van burgers en organisaties over de huidige en de nieuwe privacyregels. Het telefoonnummer is 0900-2001201 (5 cent per minuut, plus de kosten voor het gebruik van de mobiele of vaste telefoon). De openingstijden van dit spreekuur worden later dit jaar uitgebreid.

De AP roept organisaties en burgers ook op om hun vragen over de AVG te blijven stellen. Dit kan via het speciale e-mailadres dat in de hele maand juni te bereiken is. Door de grote hoeveelheid kan de AP deze vragen helaas niet allemaal individueel beantwoorden. Daarom geeft de toezichthouder elke week in het dossier ‘Voorbereiding op de AVG’ antwoord op de drie meest gestelde vragen.